Sakrament Chrztu świętego przyjęli:

03.12.2017 r. – Ignacy Roncoszek

03.12.2017 r. – Anastazja Rzepka

17.12.2017 r. – Mikołaj Baran

17.12.2017 r. – Wiktor Musialik

17.12.2017 r. – Kinga Juszczyk

26.12.2017 r. – Wojciech Deska

  

Sakrament Małżeństwa przyjęli:

02.12.2017 r. – Janusz Macek – Celina Górnik

30.12.2017 r. – Karol Lasok – Ewelina Stempkowicz

   

Zmarli:

10.12.2017 r. – śp. Wiktoria Zgodzaj, l. 95

12.12.2017 r. – śp. Teofil Gąsiorczyk, l. 83

13.12.2017 r. – śp. Czesław Wojtowicz, l. 63

13.12.2017 r. – śp. Karol Łyp, l. 85

17.12.2017 r. – śp. Erwin Długajczyk, l. 77

25.12.2017 r. – śp. Halina Kozak, l. 52

26.12.2017 r. – śp. Stanisława Kamińska, l. 83

29.12.2017 r. – śp. Edward Molicki, l. 82

30.12.2017 r. – śp. Zygmunt Kułakowski, l. 52