Sakrament Chrztu świętego przyjęli:

01.10.2017 r. – Kamil Wlazło

01.10.2017 r. – Bartłomiej Kłosek

01.10.2017 r. – Jakub Kwiecień

01.10.2017 r. – Oliwia Olszowska

01.10.2017 r. – Amelia Leszczyńska

28.10.2017 r. – Kamila Popielas

  

Zmarli:

09.10.2017 r. - śp. Aniela Czochrowska, l. 79

12.10.2017 r. – śp. Stefan Kruglej, l. 70

15.10.2017 r. – śp. Grażyna Mirocha, l. 59

18.10.2017 r. – śp. Michał Król, l. 73

25.10.2017 r. – śp. Wiesława Pierzchała, l. 61

31.10.2017 r. – śp. Stanisław Gąsiorek, l. 65