Sakrament małżeństwa

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowanej ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowywania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do rangi sakramentu. Przygotowanie do małżeństwa

  • dalsze – całe życie człowieka, jego wychowanie, zdolność do nawiązywania trwałych relacji przyjaźni i koleżeństwa, jego życie w głębokiej przyjaźni z Chrystusem, codzienna modlitwa, coniedzielna Msza św., regularna spowiedź.
  • bliższe – bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

 

Narzeczeni, którzy pragną zawrzeć małżeństwo w naszym kościele rezerwują sobie termin ślubu – można zarezerwować dzień i godzinę nawet z rocznym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej (od września danego roku przyjmujemy rezerwacje na cały następny rok).

Uprawnionym do błogosławienia małżeństwa w danej parafii jest proboszcz (lub wikary) parafii narzeczonej lub narzeczonego. Jeśli nasza parafia nie jest parafią narzeczonego lub narzeczonej to załatwia się wszystkie poniższe formalności w jednej z tych parafii, która wydaje licencję, a u nas rezerwuje się tylko termin ślubu. Innym rozwiązaniem jest tzw. przekaz, czyli pozwolenie na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii wydany w jednej z parafii, gdzie mieszkają narzeczony lub narzeczona. Przekaz dołącza się do dokumentów potrzebnych do spisania protokołu przedmałżeńskiego.

Najważniejszą sprawą gdy chodzi o przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa jest spisanie protokołu przedmałżeńskiego, który potwierdza brak przeszkód oraz pełną wolność w zawieraniu małżeństwa (jest więc potwierdzeniem, iż małżeństwo będzie zwarte ważnie). Do protokołu spisywanego w kancelarii parafialnej narzeczeni zgłaszają się mniej więcej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowody osobiste lub paszporty,
  • świadectwa chrztu do ślubu (inna nazwa „metryka chrztu”) pobrane z parafii, gdzie udzielono chrztu nie wcześniej niż 3 miesiące przed spisaniem protokołu,
  • świadectwa ukończenia religii w zakresie szkoły średniej (maturalne lub z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej),
  • dokumenty z USC do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy od dnia wydania).

 

W tym czasie należy też uczestniczyć:

- w naukach przedmałżeńskich,
- w spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego,
- w dniu skupienia narzeczonych.

Można też uczestniczyć w weekendowej sesji warsztatów dla narzeczonych „Przed nami małżeństwo”. W ramach wskazanych kursów przedmałżeńskich, odbywających się w systemie weekendowym (sobota+niedziela), w ustalonych terminach, narzeczeni metodą wykładów i ćwiczeń aktywizujących poznają m.in. zagadnienia z zakresu teologii małżeństwa, celów i zadań stawianych małżonkom, dobrej komunikacji oraz odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa. Narzeczeni mogą skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, natomiast całośc spotkania kończy się Mszą św., na którą zapraszamy również przyszłych teściów „młodej pary”. Więcej informacji o warsztatach, terminy sesji oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie projektu PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO.

Zapowiedzi wygłasza się przez dwie niedziele w parafiach do których należą narzeczeni (zamieszkują w nich). Formularz wypełnia się przy okazji spisywania protokołu przedmałżeńskiego. Narzeczeni dostarczają go z powrotem dwa tygodnie przed planowaną datą ślubu.

Narzeczeni mają prawo wyboru czytań i formularza na swą mszę ślubną. Mogą sami wykonać czytanie lub poprosić kogoś z rodziny o wykonanie czytania lub wypowiedzenie próśb modlitwy wiernych. Świadkowie mogą przynieść do ołtarza dary ofiarne (chleb i wino) po modlitwie wiernych.