I rocznica chrztu dziecka

Piękną tradycją kultywowaną w naszej parafii jest prośba o błogosławieństwo dla dziecka z okazji pierwszej rocznicy chrztu dziecka ew. pierszej rocznicy urodzin. Msza święta w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w tym samym czasie co Msza św. z udzielaniem Chrztu św.

W roku 2021 zarezewrowaliśmy następujące terminy dla chrztów i roczków:

- 17 stycznia 2021 r. o godz. 11.15;

- 7 lutego 2021 r. o godz. 15.30; - 21 lutego 2021 r. o godz. 11.15;

- 7 marca 2021 r. o godz. 15.30; - 21 marca 2021 r. o godz. 11.15;

- 4 kwietnia 2021 r. o godz. 11.15; - 18 kwietnia 2021 r. o godz. 15.30;

- 2 maja 2021 r. o godz. 11.15; - 16 maja 2021 r. o godz. 15.30;

- 13 czerwca 2021 r. o godz. 15.30; - 27 czerwca 2021 r. o godz. 11.15;

- 4 lipca 2021 r. o godz. 15.30; - 18 lipca 2021 r. o godz. 11.15;

- 1 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30; - 15 sierpnia 2021 r. o godz. 11.15;

- 5 września 2021 r. o godz. 15.30; - 19 września 2021 r. o godz. 11.15;

- 3 października 2021 r. o godz. 15.30; - 17 października 2021 r. o godz. 11.15;

- 7 listopada 2021 r. o godz. 15.30; - 21 listopada 2021 r. o godz. 11.15;

- 5 grudnia 2021 r. o godz. 15.30; - 19 grudnia 2021 r. o godz. 11.15.

 

Chęć uczestnictwa w tej Mszy św. należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed wybranym terminem w kancelarii parafialnej.

Na Mszę św. "roczkową" prosimy zaprosić także rodziców chrzestnych i krewnych oraz zabrać świecę chrzcielną dziecka. Pod koniec Mszy św. kapłan prosi rodziców wraz z dzieckiem oraz rodziców chrzestnych do przodu oraz udziela specjalnego błogosławieństwa.