I rocznica chrztu dziecka

Piękną tradycją kultywowaną w naszej parafii jest prośba o błogosławieństwo dla dziecka z okazji pierwszej rocznicy chrztu dziecka ew. pierszej rocznicy urodzin. Msza święta w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w tym samym czasie co Msza św. z udzielaniem Chrztu św.

  

W roku 2022 zarezewrowaliśmy następujące terminy dla roczków:

- 9 stycznia 2022 r. o godz. 11.15;

- 6 lutego 2022 r. o godz. 15.30; - 20 lutego 2022 r. o godz. 11.15;

- 6 marca 2022 r. o godz. 15.30; - 20 marca 2020 r. o godz. 11.15;

- 3 kwietnia 2022 r. o godz. 15.30; - 17 kwietnia 2022 r. o godz. 11.15;

- 1 maja 2022 r. o godz. 11.15; - 15 maja 2022 r. o godz. 15.30;

- 12 czerwca 2022 r. o godz. 15.30; - 26 czerwca 2022 r. o godz. 11.15;

- 3 lipca 2022 r. o godz. 15.30; - 17 lipca 2022 r. o godz. 11.15;

- 7 sierpnia 2022 r. o godz. 15.30; - 21 sierpnia 2022 r. o godz. 11.15;

- 4 września 2022 r. o godz. 15.30; - 18 września 2022 r. o godz. 11.15;

- 2 października 2022 r. o godz. 15.30; - 16 października 2022 r. o godz. 11.15;

- 6 listopada 2022 r. o godz. 15.30; - 20 listopada 2022 r. o godz. 11.15;

- 4 grudnia 2022 r. o godz. 15.30; - 18 grudnia 2022 r. o godz. 11.15.

 

Chęć uczestnictwa w tej Mszy św. należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed wybranym terminem w kancelarii parafialnej.

Na Mszę św. "roczkową" prosimy zaprosić także rodziców chrzestnych i krewnych oraz zabrać świecę chrzcielną dziecka. Pod koniec Mszy św. kapłan prosi rodziców wraz z dzieckiem oraz rodziców chrzestnych do przodu oraz udziela specjalnego błogosławieństwa.