Ogłoszenia duszpasterskie
4 Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

Módlmy się w dalszy ciągu do Opatrzności Bożej o ustanie epidemii, o dar zdrowia dla zarażonych oraz o Boże błogosławieństwo dla personelu medycznego, sanitarnego i dla wszystkich, którzy pomagają chorym.

Przypominamy, że Abp katowicki Wiktor Skworc udzielił wszystkim wiernym do 29 marca br. dyspensy do obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zachęca natomiast do uczestnictwa we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji.

Msze św. w naszym kościele są sprawowane jak dotychczas – z wyjątkiem Mszy św. szkolnej w piątki. Prosimy, by we Mszach św. uczestniczyły tylko osoby bezpośrednio związane z intencją Mszy św., a w wypadku pogrzebu tylko najbliższa rodzina (tak, by liczba uczestników nie przekroczyła 50 osób). Można skorzystać z transmisji Mszy św. online z naszego kościoła w dni powszednie o 18.00, a w niedziele o 9.30. Wyjątek: w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o 9.30 i o 18.00. Gdyby były jakieś problemy z dostępem – prosimy o kontakt, spróbujemy pomóc.

Codziennie też modlimy się w łączności z całym Kościołem o ustanie epidemii modlitwą różańcową o 20.30 – transmisja online.

W najbliższy piątek odprawimy Drogę Krzyżową o 17.15 w kościele bez udziału wiernych, ale z transmisją internetową. Zachęcamy również do modlitwy rodzinnej w domach, także z Radiem eM: w piątki o godz. 17.15 – transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedziele o godz. 17. 15 transmisja Gorzkich Żali.

W zwykłe dni Wielkiego Postu wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. jest od godz. 16.45.

W środę, będziemy przeżywać Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dzień Świętości Życia. Msze św. o 8.00, 9.30, 16.00 i 18.00 – transmisja online o 9.30 i 18.00. Zachęcamy, by podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – nie będziemy składać w tym roku deklaracji w kościele, ale w czasie Mszy świętych odmówimy Rotę Przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Deklaracje i modlitwy są na stojaku z prasą oraz w internecie, np. https://stacja7.pl/modlitwa/duchowa-adopcja-dziecka-poczetego/

  

Ze względu na stan epidemii został zawieszony kolportaż Gościa Niedzielnego przez parafie, ale można nabyć go w kioskach, stacjach benzynowych czy salonach z prasą. Można też nabyć drogą elektroniczną www.gosc.pl. W najnowszym numerze kolejny odcinek wielkopostnych rekolekcji z kard. Wyszyńskim, tekst o św. Józefie – opiekunie – wzorze dla każdego świętego ojca, oraz o tym, jak się spowiadać.

W tym Wielkim Poście nie odbędą się m.in.: Zbiórka Żywności „Tak-Pomagam”, Ekstremalna Droga Krzyżowa ani też Droga Krzyżowa ulicami Brzezinki.

  

W ostatnim czasie zmarli:

- śp. Czesław Aksamit, l. 59

- śp. Feliks Malorny, l. 87