Ministrant (łac. ministrare – służyć, posługiwać, pomagać). Ministrant to osoba służąca przy ołtarzu w czasie Eucharystii jak i w czasie nabożeństw. Nazwa obejmuje zarówno konkretną funkcję wykonywaną podczas liturgii (np. ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła).

Wszystkich, którzy chcą zostać ministrantami zapraszamy na zbiórki w soboty na 9:00 do salek przy probostwie