Intencje Mszy Świętych
17-24 października 2021 r.

Niedziela, 17 października - 29 Niedziela Zwykła

6.30

Za ++ Marię Śmigiel w r. śm., męża Gerarda oraz ++ z pokr.

8.00

Za ++ Zygmunta Spałek w r. śm., żonę Dorotę i swata Jana Laskowskiego

9.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. Nikodema Patałąg z ok. 2 ur.

11.15

W int. Julii Mączka przyjmującej Sakrament Chrztu św., rocznego dziecka Ewy Zaleskiej oraz ich rodziców i chrzestnych

14.45

Nabożeństwo Różańcowe

15.30

Za ++ Romana Żymła, rodziców, teściów, swatów oraz ++ z rodziny

Poniedziałek, 18 października - święto św. Łukasza Ewangelisty

8.00

1. Za + Romualda Michalika - of. od sąsiadów z ul. Reja

2. Za + Marię Notwicką - of. od koleżanek Jadzi i Heleny

18.00

1. Za + Józefa Baron i ++ z rodziny

2. Za + Teresę Nowak w 1 r. śm. - of. od córek Asi i Kasi z rodzinami

Wtorek, 19 października

8.00

Za + Józefa Podstawny - of. od szwagierki Krystyny z rodziną

18.00

1. Za ++ Antoniego Wojtyczkę, rodziców, rodzeństwo, teściów oraz ++ z rodzin Wojtyczka, Ślosorz i Kowalski

2. Za + Piotra Synowiec - of. od sąsiadów z ul. Reja

3. Za + Marię Jabłońską w 30 dz. po śm.

Środa, 20 października - wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

8.00

Za ++ rodziców Gertrudę i Henryka Ciepły

18.00

1. Za ++ Cecylię i Józefa Stolarz - of. od córek

2. Za + Grzegorza Siciarz - of. od pracowników przychodni

3. Za + Andrzeja Malciaka - of. od sąsiadów z ul. Różanej

Czwartek, 21 października

8.00

Za + Konrada Włosek - of. od sąsiadów z osiedla

15.00

W int. emerytów i rencistów Koła Brzezinka z ok. Dnia Seniora

18.00

Za ++ Leszka Pałka, mamy Helenę i Wandę, siostry Danutę i Irenę oraz ++ z rodziny

Piątek, 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

8.00

1. Za + Józefa Podstawny - of. od cioci Justyny Rus z córką Henryką z Łysiny oraz od kuzynki Beaty Magiera z rodziną z Okrajnika

2. Za + + Józefa Podstawny - of. od Barbary Sroka z rodziną oraz Moniki Mieszczak

16.30

Za + Barbarę Dłubis w 6 r. śm. i ++ z rodzin Dłubis i Braja

18.00

1. Za ++ Alojzego Kocur, żonę Marię oraz ++ rodziców z obu str.

2. Za + Bernadetę Biecką - of. od sąsiadów z ul. Reja i Bocznej

Sobota, 23 października

8.00

Za ++ Urszulę Stawicką w 1 r. śm., rodziców, teściów oraz ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ Cecylię Wieczorek, męża Erwina, syna Jacka i ++ z pokr.

2. Za + Jerzego Kwiecień w 1 r. śm.

3. Za + Artura Szewczyka - of. od sąsiadów z ul. Reja 20

,

Niedziela, 24 października - 30 Niedziela Zwykła - Niedziela Misyjna

6.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Jana Dziwak z ok. 70 ur.

8.00

Za ++ Jerzego, córkę Elżbietę, rodziców Józefa i Mariannę oraz Adama i Ewę oraz ++ z rodziny

9.30

Za + Ryszarda Owczarek na wsp. ur.

11.15

Za ++ Roberta Świackiego i ojca Mieczysława - of. od braci Daniela i Seweryna z rodzinami

14.45

Nabożeństwo Różańcowe

15.30

Za ++ Stefana Sczyrba, rodziców, brata Ernesta, teścia Andrzeja, szwagra Ireneusza i ++ z pokr.