Intencje Mszy Świętych
10-17 stycznia 2021 r.

Niedziela, 10 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + męża, jego rodziców i rodzeństwo

9.30

Za + Kazimierza Rucińskiego

11.15

Za + Cecylię Stolarz - of. od męża z córkami

15.00

Nieszpory kolędowe

15.30

Za ++ Leokadię Skutnik, męża Ryszarda, syna Mariana, siostrę Augustynę oraz ++ z rodziny

18.00

W intencji mieszkańców ul. Dworcowej, Konopnickiej, Jaworowej, Spokojnej i Dolnej

Poniedziałek, 11 stycznia

8.00

1. Za ++ Henryka Hajduk na wsp. ur., Cecylię Lorenc w r. śm., męża Henryka oraz ++ rodziców i ++ z pokr.

2. Za + Teresę Nowak - of. od Longiny Zając z rodziną

3. Za + Teresę Dera w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

18.00

W intencji mieszkańców ul. Laryskiej (strona parzysta)

Wtorek, 12 stycznia

8.00

1. Za ++ Martę Penczek na wsp. ur. i męża oraz ++ z rodzin Penczek, Klimera i Tosza

2. Za + Stanisławę Noworyta - of. od rodziny Niklików

18.00

W intencji mieszkańców ul. Laryskiej (strona nieparzysta)

Środa, 13 stycznia

8.00

1. Za ++ męża Jana, syna Jerzego, zięcia Franciszka oraz rodziców z obu str.

2. Za + Herberta Kucz - of. od sąsiadów z ul. Wodnej

3. Za + Leona Trochę w 30 dz. po śm.

18.00

W intencji mieszkańców domów z ul. Orzeszkowej

Czwartek, 14 stycznia

8.00

1. Za + Eugenię Mendera-Ziaja - of. od koleżanki zamiast kwiatów

2. Za + Eugenię Mendera-Ziaja - of. od rodzin Jóźwiak i Skiba

3. Za ++ Stefana Jaromin, rodziców Marię i Wilhelma Jaromin, braci Stanisława, Alfreda i Rudolfa Jaromin, Stanisławę i Franciszka Berć oraz ++ kapłanów

18.00

W intencji mieszkańców bloków z ul. Orzeszkowej

Piątek, 15 stycznia

8.00

1. Do OB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę św. Antoniego dla pewnej osoby

2. Przez wstaw. MB Bolesnej w int. matek

18.00

W intencji mieszkańców ul. Transportowców i Brzozowej

Sobota, 16 stycznia

8.00

Za ++ rodziców Gerarda i Magdalenę Parusel, męża Jana, siostrę Irenę oraz ++ z rodziny

18.00

1. W intencji mieszkańców ul. Różanej i Tulipanów

2. Za + Waldemara Ćwięczek w 1 r. śm.

Niedziela, 17 stycznia – 2 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Dorotę Spałek w r. śm., męża Zygmunta oraz swata Jana Laskowskiego

9.30

Za ++ Bronisławę i Michała Zagórny, rodziców z obu str., córkę Teresę i zięcia Jacka

11.15

W int. Wiktorii Złotnik przyjmującej Sakrament Chrztu św., rocznego dziecka Michała Suchożebrskiego, ich rodziców i chrzestnych oraz Kacpra Złotnika z ok. 8 ur.

15.00

Nieszpory kolędowe

15.30

Do OB przez wstaw. MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Aleksandry i Marcina Kornasiewiczów z ok. 30 r. ślubu oraz o Boże błog. dla rodziny

18.00

W intencji mieszkańców ul. Malinowej i Jaśminowej