Intencje Mszy Świętych
17-24 maja 2020 r.

Niedziela, 17 maja – 6 Niedziela Wielkanocna

6.30

Za ++ rodziców i teściów

8.00

Z podziękowaniem za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II na wsp. 100 ur. z prośbą przez przyczynę św. Jana Pawła II o Boże błog. dla parafii i dla całej Polski oraz o oddalenie epidemii

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Justyny Przygodzkiej z ok 45 r. ur.

11.15

Uroczystość I Komunii św.: Barosz Hiacent, Dawid Kowalczyk, Paulina Sokołowska, Paulina Wójcik

15.00

Nieszpory Niedzielne

15.30

Za ++ ojca Krystiana Pietrzybę, Jerzego i Olgę Pietrzyba oraz Franciszka i Weronikę Chyra oraz za + kuzynkę Marię Chyra

Poniedziałek, 18 maja - Dni modlitw o urodzaje - Dni Krzyżowe

8.00

Za + Adriana Cholewiaka - of. od wujka Mariusza z rodziną

18.00

1. Za ++ Pawła Lasok w r. śm., żonę Hildegardę, rodziców i rodzeństwo z obu str.

2. Za + Henryka Domin w r. śm. oraz ++ z rodzin Domin i Pinkawa

Wtorek, 19 maja - Dni modlitw o urodzaje - Dni Krzyżowe

8.00

1. Za + Alinę Badura - of. od kolegów i koleżanek z Chóru Familia

2. Za + Zuzannę Górecką w 30 dz. po śm.

18.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. ks. Dariusza Gembały z ok. 25 lecia święceń kapłańskich

Środa, 20 maja - Dni modlitw o urodzaje - Dni Krzyżowe

8.00

Za + męża Pawła Tlołka

18.00

1. Za ++ Helenę Lasok na wsp. ur., męża Klemensa, córkę Franciszkę, synów Augustyna i Stefana

2. Za ++ Gertrudę i Franciszka Palka, Henryka i Annę Bednarek, Jerzego i Jadwigę Bednarek oraz rodziców z obu str.

Czwartek, 21 maja – wspomnienie św. Jana Nepomucena, kapłana i męczennika

8.00

1. Do OB i MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. ks. prob. Andrzej Hoinkisa z ok. ur. - of. od Apostolstwa Dobrej Śmierci

2. Do OB i MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i dary Ducha Św. w int. ks. prob. Andrzej Hoinkisa z ok. ur. - of. od Świeckiej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

18.00

1. Za ++ Janusza Warzecha, ojca Władysława oraz dusze w czyśćcu cierp.

2. Za ++ Stefanię, Franciszka i Janusza Stysz, Hildegardę i Pawła Wacławowicz oraz Alinę Badura

Piątek, 22 maja

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. ks. prob. Andrzej Hoinkisa z ok. ur. - of. od służby kościelnej oraz pań sprzątających kościół

18.00

1. Za ++ Marię i Jana Kowalskich, syna Jana, Marię i Józefa Richter, ++ rodziców i ++ z pokr.

2. Za + Ewę Toczek oraz ++ rodziców z obu str.

Sobota, 23 maja

8.00

Za ++ Wiktora Kler w r. śm., żonę Irenę, rodziców, rodzeństwo z obu stron, córkę Teresę oraz ++ z rodziny

12.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. ks. prob. Andrzej Hoinkisa z ok. ur. - of. od parafian

18.00

Za + żonę Dorotę Dusza, ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Klekot oraz ++ z pokr.

Niedziela, 24 maja – Wniebowstąpienie Pańskie

6.30

Do OB i MB z podz. za otrz. dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrz. łaski w int. Pawła z ok. 50 ur., o łaskę nawrócenia dla Mirosława oraz o Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny

8.00

Za ++ rodziców Dorotę i Zygmunta Spałek oraz Jana Laskowskiego

9.30

Za ++ Helenę Wybraniec, męża Walentego, syna, synową i wnuka oraz ++ z rodzin Nowotarski i Nowara

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Haliny Pazera z ok. 60 ur. oraz przejścia na emeryturę

15.00

Nieszpory Niedzielne

15.30

Za ++ mamy Agnieszkę Morkisz, Marię Gizdoń, Krystynę Szwagrzyk i matkę chrzestną Martę Mozler