Intencje Mszy Świętych
10-17 listopada 2019 r.

Niedziela, 10 listopada - 32 Niedziela Zwykła

6.30

Za + ks. proboszcza Emila Wawreczkę w r. śm.

8.00

Za ++ Krystynę Resiak w 1 r. śm. oraz męża Jana

9.30

Do OB przez wstaw. św. Cecylii w int. Chóru Familia z ok. 15 r. powstania oraz ich rodzin

11.15

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. męża Andrzeja Molo z ok. 50 ur. oraz o Boże błog dla całej rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za ++ członków Związku Górnośląskiego Koła Brzezinka

Poniedziałek, 11 listopada - wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa; Święto Niepodległości

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Renaty z ok. ur. - of. do służby kościelnej

2. Przez wstw. MB Bolesnej w intencji matek

18.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Jadwigi Rygiel z ok. 80 ur.

2. Za + Alojzego Rygiel na wsp. ur. i w r. śm.

Wtorek, 12 listopada - wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika

8.00

1. Za ++ Paulinę i Stefana Cichoń, 3 synów, 2 synowe oraz rodziców z obu str.

2. Za ++ Karola Biolik, żonę Elżbietę oraz rodziców z obu str.

18.00

1. Za ++ Bernarda Saternus, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ Kazimierza i Krystynę Czernek, ich rodziców i ++ z rodziny

Środa, 13 listopada – wsp. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych m. Polskich

8.00

Za + Grażynę Szarek - of. od córki Kingi

18.00

1. Za + męża Jana Hajduk i ++ z rodziny

2. Za ++ rodziców Stanisława i Monikę Bomba na wsp. urodzin

Czwartek, 14 listopada

8.00

1. W pewnej intencji

2. Za + Longinę Sorek - of. od Czcicieli Różańca Św.

18.00

1. Za ++ Jana Paruch w 10 r. śm., rodziców z obu str., brata Wojciecha, bratanka, szwagra Romualda i ++ z pokr.

2. Za + Joannę Hubert - of. od współpracowników z apteki w Brzezince

Piątek, 15 listopada

8.00

Za + Czesława Majewskiego w miesiąc po śm. - of. od sąsiadów z ul. Brzezińskiej 51a

16.30

Za ++ Henryka Wencel w 12 r. śm., żonę Jadwigę, siostrę Teresę i szwagierkę Marię

18.00

1. Za ++ Annę Wójcik w 3 r. śm., ojca Leszka oraz ++ z rodziny

2. Za + Irenę Łyp w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Sobota, 16 listopada

8.00

Do OB przez wstaw. MB i św. Józefa z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z ok. 65 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

15.00

1. Przez wstaw. św. Tarsycjusza w int. ministrantów naszej parafii oraz ich rodzin

2. Do OB i MB o Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. w int. ks. Michała Wali z ok. ur. - of. od ministrantów i ich rodziców

18.00

1. Za ++ Longinę Frowal w 3 r. śm., rodziców oraz Stefana Dolata

2. Za + Tadeusza Cichoń w r. śm.

Niedziela, 17 listopada - 33 Niedziela Zwykła

6.30

Za ++ Jana, rodziców, teściów, wnuka Jana i ++ z pokr.

8.00

Za ++ Dorotę Spałek na wsp. ur. męża Zygmunta i swata Jana Laskowskiego

9.30

Za ++ Franciszka Misiarczyk na wsp. ur. i w r. śm., żonę Łucję, syna Jana i zięcia Edwarda

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. w int. Wojciecha Romańczyka z ok. 19 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za + Weronikę Wendreńską – of. od koleżanki Gertrudy Serwin zamiast wieńca