Intencje Mszy Świętych
20-27 października 2019 r.

Niedziela, 20 października – XXIX Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Zygmunta Spałek w 9 r. śm., żonę Dorotę i swata Jana Laskowskiego

9.30

Za ++ Marię Śmigiel w 15 r. śm., męża Gerarda, rodziców, teściów i ++ z rodziny

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego w int. syna Wojciecha Molo z ok. 20 ur.

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

W int. Aliny Graboń przyjmującej Sakrament Chrztu św., rocznych dzieci Antoniego Nyga i Bartosza Bielińskiego oraz ich rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 21 października – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, Biskupa

8.00

Za + Longinę Sorek - of. od Świeckiej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

18.00

1. Za ++ Stefana Szczyrba, rodziców, brata Ernesta, teścia Andrzeja i ++ z pokr.

2. Za + Monikę Bomba - of. od córki, syna, zięcia, wnuków Adriana i Przemysława oraz Renaty

Wtorek, 22 października – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

8.00

W pewnej intencji

18.00

1. Za ++ Józefa Krajewskiego w 7 r. śm., jego rodziców, teściów i ++ z rodziny

2. Za + Alojzego Resiak w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Środa, 23 października

8.00

Za ++ Annę na wsp. ur., męża Wiktora, Barbarę, Mariana i ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ Wiktora Stalmach, żonę Marię ich rodziców i ++ z pokr.

2. Za + Barbarę Jurczyga

Czwartek, 24 października

8.00

Za + Tadeusza Wołczyk - of. od sąsiadów z ul. Różanej

18.00

1. Za ++ Ewę Gryga, wnuczkę Rozalię

2. Za ++ rodziców Jerzego i Cecylię Skóra, Marię i Józefa Ponikowskich, brata Andrzeja oraz Halinę Karnicką

Piątek, 25 października

8.00

Za dusze w czyśćcu cierpiące

16.30

Za + Barbarę Dłubis w 4 r. śm. i ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ Romana Klimczok, syna Antoniego, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ Jana i Matyldę Dolina, córkę Hildegardę, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię, 3 zięciów, wnuczkę Ewę

Sobota, 26 października

8.00

Za + Jerzego Anikiej w 10 r. śm. - of. od żony z dziećmi

18.00

1. Za ++ Romana Ebert na wsp. ur., córkę Ewę Błaszczyk, męża Romana Ebert, Monikę Bomba oraz rodziców, teściów, siostry i szwagrów

2. Za ++ Zenonę i Tadeusza Kopeć w r. śm.

Niedziela, 27 października – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Tadeusza Gruchalskiego na wsp. ur. i ++ rodziców Irenę i Bolesława

9.30

Za ++ Cecylię Wieczorek, syna Jacka i ++ z pokr.

11.15

O Boże błogosławieństwo dla Parafian z ok. 6 rocznicy poświęcenia kościoła

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Joanny i Janusza Owsianik z ok. 20 r. ślubu oraz o Boże błog. dla córki Małgorzaty