Intencje Mszy Świętych
22-29 września 2019 r.

Niedziela, 22 września – XXV Niedziela Zwykła

6.30

Za ++ Zygmunta Zagórskiego, żonę Różę oraz ++ z rodzin Zagórski, Żydzik i Szczot

8.00

Do OB przez wstaw. Anioła Stróża z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Nikodema Kozieja z ok. 10 ur. oraz o Boże błog. dla dziadków Józefa i Jana z ok. ur.

9.30

Za ++ Gertrudę Rozkosz w 1 r. śm., jej męża Józefa, rodziców i rodzeństwo

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Mateusza Patałąga z ok. 65 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Celestyny i Stanisława Ponikowskich z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże błog. dla córek i syna z rodzinami

Poniedziałek, 23 września - wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Damiana Plesińskiego z ok. ur.

2. Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji matek naszej parafii

18.00

1. Za ++ Karola Kowalskiego, żonę Monikę, zięcia Zygmunta oraz rodziców

2. Za + męża Damiana - of. od żony i dzieci

Wtorek, 24 września

8.00

1. Za ++ Danutę Toborek, Gertrudę i Stanisława Długajczyk, ich rodziców i rodzeństwo oraz ks. Zygmunta Długajczyka

2. Za ++ Rozalię i Jana Toborek, syna Erwina, synową Marię i ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ rodziców Anielę Urbańczyk, Jerzego Kowalskiego, Krystynę i Bernarda Nowak oraz ++ z rodzin Nowak, Sorek, Gadomski, Kowalski i Morkis

2. Za + Wandę Klauza-Ząbkowską – of. od Elżbiety i Krzysztofa Orlewskich z Biecza

Środa, 25 września

8.00

Za ++ Marię i Wincentego Kowalskich, ich synów ks.ks. Damiana i Kosmę, zięcia Rudolfa i wnuka Andrzeja Górnik

18.00

1. Za ++ Bronisławę Krok i jej męża Jerzego

2. Za ++ Teresę Wołujewicz, rodziców i teściów - of. od męża

Czwartek, 26 września

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Marii z ok. 75 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

18.00

1. Za ++ Alojzego Ślosorz i jego rodziców, Pawła i Rozalię Jura, syna Jerzego oraz Annę Kozłowską

2. Za + Helenę Czyżewską w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Piątek, 27 września – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

8.00

Za ++ Agnieszkę i Józefa Wybraniec, rodziców i rodzeństwo z obu str.

16.30

Za ++ Gabrielę Zielniok w 2 r. śm., jej brata ks. Mariana oraz ++ rodziców - of. od koleżanki

18.00

1. Za + Rozalię Radomską w 1 r. śm.

2. Za ++ Annę i Józefa Piprek, Gertrudę i Augustyna Buhl, córkę Teresę oraz ++ z pokr.

Sobota, 28 września – wspomnienie św. Wacława, męczennika

8.00

Za + Agnieszkę w r. śm., oraz ++ z rodziny

12.30

Msza św. ślubna: Piotr Palka - Wiktoria Pilarska

16.00

W intencji pielgrzymów do Toskanii

18.00

1. Za ++ Kazimierza Kołodziej w 2 r. śm., rodziców, teściów oraz braci Jana i Stanisława

Niedziela, 29 września – XXVI Niedziela Zwykła

6.30

W pewnej intencji

8.00

Za + Grażynę Szarek - of. od sąsiadów z ul. Różanej

9.30

Za ++ Halinę Śliwińską, siostrę Marię Wicher, ++ z pokr. i dusze w czyśćcu cierp.

11.15

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Joanny i Michała Nowaczyków z ok. 15 r. śl. oraz o Boże błog. dla synów

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za ++ Martę Lampa w 20 r. śm., męża Antoniego, siostrę Marię, syna Eugeniusza, synową Alicję, wnuka Krzysztofa oraz ++ z rodziny