Intencje Mszy Świętych
15-22 września 2019 r.

Niedziela, 15 września – XXIV Niedziela Zwykła

6.30

W pewnej intencji

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Marii Ćwięczek z ok. 80 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

9.30

Za ++ Krystynę Resiak na wsp. ur. oraz męża Jana

11.15

Do OB przez wstawiennictwo świętej Rodziny w intencji małżonków Pauliny i Łukasza Kalisz przeżywających 10 r. ślubu oraz o Boże błog. dla ich dzieci

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB przez wstaw. Anioła Stróża z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Pawła Patałąga z ok. 4 ur.

Poniedziałek, 16 września - wspomnienie św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa

8.00

Za ++ Katarzynę Domogała w 5 r. śm., męża Gerarda, córkę Halinę, rodziców, brata i 2 siostry - of. od synów Henryka i Mariana

18.00

1. Za ++ Jana Stolorz w 1 r. śm., żonę Krystynę, synową, rodziców z obu str. i ++ z pokr.

2. Za + Ryszarda Jendyk w 1 r. śm. oraz ++ rodziców i teściów

Wtorek, 17 września

8.00

Za ++ Romana Okońskiego w 5 r. śm., ojca, teściów, swatów i 3 szwagrów oraz ++ z pokr.

18.00

1. Za ++ Damiana Dziędziel, ojca Jana, ojca chrzestnego Stanisława, matkę chrzestną Krystynę

2. O Dary Ducha Świętego, zdrowie, Boże błog. i opiekę MB w pewnej int. z ok. ur.

Środa, 18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

8.00

1. Za ++ Marię Ikielek, męża Jana, Tadeusza Szatan oraz rodziców z obu str.

2. Za + Mariana John – of. od szwagra Marka z rodziną

18.00

1. Msza dziękczynna w 60 r. ur. Wacława Tuszyńskiego z prośbą o dalsze Boże błog. oraz zdrowie

2. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Barbary Balcerzyk z ok. 40 ur. oraz córki Wiktorii z ok. ur.

3. Przez wstaw. św. Stanisława Kostki w intencji młodzieży naszej parafii

Czwartek, 19 września

8.00

Za ++ rodziców Jana i Marię Jendyk, Piotra i Leokadię Sauc, Romana, Gerarda i Ryszarda oraz wnuka Romana

18.00

1. Za ++ Andrzeja Cupioł, rodziców z obu str. oraz 2 szwagrów

2. Za + córkę Mirosławę Iżykowską-Śmiłowską - of. od mamy i brata z rodziną

Piątek, 20 września – wsp. św. męcz. Andrzeja Kim Tae-gon, Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy - III piątek

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Stefana Besia z ok. 65 ur.

16.30

Za ++ rodziców Józefa i Adelajdę Heder, dziadków z obu str. i dusze w czyśćcu cierp.

18.00

1. Za ++ Marię Synowiec, rodziców i teściów oraz ++ z pokr.

2. Za ++ Józefa i Krystynę Gawlik oraz ++ z rodziny

Sobota, 21 września - święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

8.00

1. Za ++ mężów, rodziców, rodzeństwo, teściów i ++ z rodziny

2. Za ++ rodziców Gerarda i Magdalenę Parusel, męża Jana, siostrę Irenę oraz szwagra Aleksandra

14.00

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Anastazji Lasok z ok. 85 r. ur. oraz dla dzieci z rodzinami (TD)

18.00

Do OB i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Barbary i Artura Trąpczyńskich z ok. 10 r. ślubu oraz o zdrowie dla syna Michałka i rodziców z obu str. (TD)

Niedziela, 22 września – XXV Niedziela Zwykła

6.30

Za ++ Zygmunta Zagórskiego, żonę Różę oraz ++ z rodzin Zagórski, Żydzik i Szczot

8.00

Do OB przez wstaw. Anioła Stróża z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Nikodema Kozieja z ok. 10 ur. oraz o Boże błog. dla dziadków Józefa i Jana z ok. ur.

9.30

Za ++ Gertrudę Rozkosz w 1 r. śm., jej męża Józefa, rodziców i rodzeństwo

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Mateusza Patałąga z ok. 65 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Celestyny i Stanisława Ponikowskich z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże błog. dla córek i syna z rodzinami