Intencje Mszy Świętych

4 – 11 sierpnia 2019 r.

Niedziela, 4 sierpnia – XVIII Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Marii Sojka z ok. ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

9.30

Za + tatę Krzysztofa Czerniak w 1 r. śm.

11.15

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Haliny Proksy z ok. 80 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny (TD)

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św.: Magdaleny Ostalak, Anny Kacperskiej, rocznego dziecka Roberta Kapcia oraz ich rodziców i chrzestnych, szczególnie o Boże błog. dla Jadwigi i Łukasza Ostalak z ok. 10 r. ślubu

Poniedziałek, 5 sierpnia

8.00

Za + Krystynę Kokot w 30 dz. po śm.

18.00

Za ++ Ludwika, żonę Teresę, rodziców z obu str. i zięcia Jerzego

Wtorek, 6 sierpnia – święto Przemienienia Pańskiego

8.00

Za + męża Rudolfa oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin Sauer i Nawała

18.00

Za ++ rodziców Franciszkę i Stanisława na wsp. ur. oraz ++ z rodziny

Środa, 7 sierpnia

8.00

Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

18.00

Za ++ Otylię Mendyk, męża Ewalda, rodziców, rodzeństwo oraz szwagra Henryka

Czwartek, 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, prezbitera

8.00

Za + Adama Wicher w 1 r. śm.

18.00

Za ++ Wilhelma i Annę, Jakuba i Zofię oraz ++ z pokrewieństwa

Piątek, 9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

8.00

Za ++ Barbarę Furgoł, męża Romualda i rodziców z obu str.

14.00

Msza św. ślubna: Kamil Welc - Justyna Niedziałek

18.00

Za ++ Alicję Kramarczyk na wsp. ur., męża Norberta, ++ rodziców oraz ++ z pokr.

Sobota, 10 sierpnia – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczenika

8.00

O Boże błogosławieństwo i prowadzenia przez Ducha Świętego dla członków Stowarzyszenia Liga Małżeństwo Małżeństwu

18.00

Za + Marię Klakus w 1 r. śm.

Niedziela, 11 sierpnia – XIX Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Damiana Ćwięczek - of. od sąsiadów z ul. Różanej

9.30

Za + Marię Synowiec na wsp. ur.

11.15

Za ++ Ryszarda Skutnik na wsp. 100 ur., żonę Leokadię i syna Mariana oraz ++ z rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w int. Alicji Zetelman w 1 r. urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziców i chrzestnych