Intencje Mszy Świętych
16–23 czerwca 2019 r.

Niedziela, 16 czerwca – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

6.30

Za ++ Grzegorza Kawa na wsp. ur., ojca Józefa i teścia Zygmunta

8.00

Za + Jadwigę Wysoczańską w 30 dz. po śm. - of od córki z rodziną

9.30

Za ++ Matyldę Dolina w r. śm., męża Jana, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię, 3 zięciów oraz wnuków Antoniego i Ewę

11.15

Do OB i MB z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Anioła Stróża w int. Francesci z ok. 7 ur. oraz o Boże błog. dla rodziców i rodziców chrzestnych

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św.: Hanny Magielskiej i Jagody Piprek oraz ich rodziców i chrzestnych, szczególnie o Boże błog. dla Żanety i Szymona Piprek z ok. 1 r. śl.

Poniedziałek, 17 czerwca – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

8.00

Za ++ rodziców Jana i Joannę Rup, rodziców, rodzeństwo z obu str., Weronikę Wendreńską oraz ++ z rodzin Wendreńskich, Winiarskich i Szczot

18.00

1. Za ++ Józefa Zając, rodziców z obu stron, braci Jana, Stefana, szwagra Józefa Korpok

2. Za + Achillesa Matlachowskiego w 11 r. śm. i ++ rodziców z obu stron

3. Za + Teresę Piprek – of. od sąsiadów z ul. Kościelnej

Wtorek, 18 czerwca

8.00

Za ++ mamę Anielę w r. śm., męża Stefana, rodziców z obu stron

9.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. uczniów klas III Gimnazjum i VIII SP, ich rodziców, nauczycieli, katechetów oraz pracowników szkoły

18.00

1. Za ++ Józefa Senczek, żonę Helenę, Marię i Jana Lasek, Henryka i Marię Lasek, Zbigniewa i Marię Lasek oraz ++ z rodziny

2. Za ++ męża Rudolfa i syna Andrzeja na wsp. ur. oraz dusze najbliższe wybawienia

Środa, 19 czerwca

8.00

Za ++ rodziców Annę i Józefa Deńczyk, córkę Klarę, syna Wiktora oraz ++ z rodzin Deńczyk, Pypłacz, Ślązak i Koczuba

9.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, ich rodziców, nauczycieli, katechetów oraz pracowników szkoły

18.00

1. Za ++  Jana i Krystynę Piwowarski, ++ z rodz. Piwowarski i Sorek

2. Za ++ Szczepana i Jadwigę Janota, ich rodziców, zięciów Alojzego i Roberta, wnuczkę Annę oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek, 20 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

1. O Boże błogosławieństwo dla Parafian

2. O Boże błogosławieństwo dla dobrodziejów i dobroczyńców parafii

3. W intencji budowniczych tegorocznych ołtarzy

11.15

Za ++ Janinę Michlicką w 1 r. śm. oraz brata Mariana

15.30

Za + żonę Barbarę Pasek

Piątek, 21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika – III piątek miesiąca

8.00

Za ++ Walentego Cichoń w r. śm. i żonę Erykę

15.00

Msza św. ślubna: Patryk Mol - Paulina Tabaka

18.00

1. Za ++ Jana Cieplok w r. śm., żonę Marię, 3 córki, 2 zięciów, wnuka Henryka, rodziców i rodzeństwo z obu str.

2. Za + Gizelę Musiolik w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Sobota, 22 czerwca

8.00

Za ++ ojców Gintra Kowalski, Damiana Wrona, Wojciecha Czaplińskiego, Henryka Sitko i Stanisława Szewczyk

14.00

Msza św. ślubna: Mateusz Mazur - Monika Kubica

18.00

1. Za ++ ojców Józefa Morkisz i Augustyna Gizdoń oraz ich żony Agnieszkę i Marię

2. Za ++ ojców Czesława Kmieć i Stefana Lasok oraz Klemensa i Helenę Lasok

Niedziela, 23 czerwca – XII Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Mariana John - of. od rodziny Komorowskich

9.30

Za ++ rodziców Teresę i Leona oraz dziadków z obu str.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Michała Nowaczyka z ok. 40 ur. oraz syna Dominika z ok. 10 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

1. Do OB przez przyczynę MB Piekarskiej oraz św. Jacka z podz. za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze Boże błog. i obfite Dary Ducha Świętego dla Członków Związku Górnośląskiego z okazji 29 rocznicy powstania Koła Brzezinka

2. Do OB i MB Piekarskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrz. łaski w int. Edwarda Walus z ok. 80 ur. oraz 25 rocznicy wstąpienia do Związku Górnośląskiego