Intencje Mszy Świętych
2-9 czerwca 2019 r.

Niedziela, 2 czerwca – Wniebowst. Pańskie – Odpust Parafialny ku czci Maryi nawiedzającej św. Elżbietę

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Karola i matkę Jadwigę oraz ++ z rodziny

9.30

Za + Henryka Bednarek - of. od sąsiadów z ul. Malinowej

11.15

1. Przez przyczynę MB Nawiedzającej św. Elżbietę o Boże błogosławieństwo dla Parafian, zwłaszcza w intencji chorych i starszych Parafian

2. W intencji osób posługujących przy i w naszym kościele parafialnym

3. W intencji dobrodziejów i dobroczyńców naszej parafii

15.00

Uroczyste Nieszpory Maryjne

15.30

Za ++ Krystynę i Edwarda Kuge w 20 r. śm. oraz Jana Bieńko

Poniedziałek, 3 czerwca – wspomnienie św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

8.00

Za ++ Rozwitę i Gerharda Jasiński i ++ z rodziny

17.00

na cmentarzu: 1. Za ++ parafian

2. Za ++ Janinę Dolina z 1 r. śm., rodziców z obu str., ++ siostrę i szwagra oraz dusze w cz. c.

Wtorek, 4 czerwca

8.00

Za + Henryka Bednarek - of. od sąsiadów z ul. Reja, Jaśminowej, Kasztanowej i Wrzosowej

18.00

1. Za ++ męża Wojciecha Ćmok w 2 r. śm., rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa

2. Za ++ Stefana Dolata i Longinę Frowal na wsp. ich urodzin

Środa, 5 czerwca – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

8.00

Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

18.00

1. W int. członków parafialnej Caritas oraz ich podopiecznych

2. Za ++ ojca Stefana Lasok, rodziców Klemensa i Helenę, siostrę Franciszkę i brata Augustyna - o radość życia wiecznego

3. Za + Huberta Hyacent – of. od sąsiadów z ul. Reja

Czwartek, 6 czerwca – I czwartek miesiąca

8.00

1. Do Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w int. Ojca św., bpów, kapłanów, kleryków oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Bolesnej i św. Józefa o łaskę szczęśliwej śmierci dla Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci ich rodzin i grzeszników całego świata

18.00

1. W int. dzieci wczesnokomunijnych i ich rodziców

2. Za + ks. Benedykta Hałotę – of. od sąsiadów z ul. Reja

Piątek, 7 czerwca – I piątek miesiąca

8.00

Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w int. Czcicieli i Rodzin naszej Parafii

16.30

Za ++ rodziców Marię i Józefa oraz rodzeństwo

18.00

1. Za ++ Tadeusza Smoleń w 13 r. śm., rodziców z obu str. i ++ z pokr.

2. Za ++ Stefanię i Bolesława Cichoń, Zofię i Emanuela Wilkosz, dziadków z obu str. i ++ z pokr.

Sobota, 8 czerwca – wspomnienie św. Jadwigi Królowej

8.00

Za ++ Jana i Małgorzatę, ich syna, synową, zięcia, wnuczkę, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ Franciszka i Szarlotę Jany, Wiktora i Wandę Jasińskich, syna Jana oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Rufina Jamrozy, jego rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa

3. Za + Bronisława Urbanek w 30 dz. po śm.

19.00

Modlitewne czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego

Niedziela, 9 czerwca – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Elżbietę Deja - of. od sąsiadów

9.30

Za ++ Piotra i Stefanię Michalik, dzieci i rodziców z obu stron

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Teresy i Jacka Sitko z ok. 45 r. śl. i 70 ur. Jacka oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny (TD)

13.30

Do OB i MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Marty Szołtys z ok. 90 ur. i o Boże błog. dla całej rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św.: Klary Dębskiej, Pauliny Szuciak oraz ich rodziców i chrzestnych