Intencje Mszy Świętych
20-27 stycznia 2019 r.

Niedziela, 20 stycznia – II Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Krystynę Resiak - of. od rodzin Czogalla i Kujawa

9.30

Za + Matyldę Król w 1 r. śm.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. małżonków z ok. 60 rocz. ślubu i o Boże błog., zdrowie i wszelkie łaski dla całej rodziny z dziećmi (TD)

15.00

Nieszpory kolędowe

15.30

W int. rocznego dziecka Antoniego Magielskiego oraz jego rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 21 stycznia – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

8.00

1. Za ++ męża Franciszka, rodziców, teściów i ++ z pokr.

2. Za + Elfrydę Banot – of. od sąsiadów z ul. Bocznej z pierwszej klatki

18.00

Za ++ Józefa Baron, rodziców, teściów i ++ z rodziny

Wtorek, 22 stycznia

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Zygfryda Szerner

2. Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji matek

18.00

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Aleksandry Kornasiewicz z ok ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny. (TD)

Środa, 23 stycznia

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Zbigniewa z ok 70 r. ur.

2. Przez wstaw. MB Bolesnej w intencji matek

18.00

Za ++ Gerarda Wróbel, żonę Helenę, rodziców i krewnych

Czwartek, 24 stycznia – wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła

8.00

1. Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z ok. 60 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

2. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Benedykta Hałoty z ok. ur.

18.00

Za ++ Bronisławę Piprek w 1 r. śm. i męża Józefa

Piątek, 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Dariusza Gembały z ok. ur.

18.00

1. Za ++ Marię Jendyczek, męża Jana, zięcia Jana Świętek, rodziców i ++ z rodziny

2. Za ++ Krystynę i jej ojca Stanisława

Sobota, 26 stycznia – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

8.00

Za + Aleksandra Penczek w 2 r. śm. oraz ostatnio ++ z rodziny: Marię Kocur i Leokadię Tomaszek

15.00

W int. Tomasza Drymel przyjmującego Sakrament Chrztu św., jego rodziców i chrzestnych

18.00

Do OB i MB Kalwaryjskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Urszuli Bednarek z ok. ur. i o Boże błog. dla rodziny

Niedziela, 27 stycznia – III Niedziela Zwykła

6.30

Za + Henryka Motaj - of od kolegi z rodziną

8.00

Za ++ dziadków z rodziny Jankowski i Majczak

9.30

Za ++ Rainholda Tekeli, żonę Marię i ++ z rodziny

11.15

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Marii Romańczyk z ok. 8 r. ur. oraz matki chrzestnej Ewy

15.00

Nieszpory kolędowe

15.30

Do OB i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Stanisława Cesarz z ok. 60 ur.