Intencje Mszy Świętych
11-18 listopada 2018 r.

Niedziela, 11 listopada – 32 Niedziela Zwykła

6.30

Za + ks. Emila Wawreczkę z ok. 105 r. śm.

8.00

Za + Mamę Alicję Garbacz na wsp. ur.

9.30

W intencji Ojczyzny z ok. 100 r. odzyskania niepodległości

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Wojciecha Romańczyk z ok. 18 ur.

14.45

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

Za ++ członków Związku Górnośląskiego Koło Brzezinka

Poniedziałek, 12 listopada – wspomnienie św. Jozafata, bpa i męczennika

8.00

Za + Andrzeja Górnika - of. od rodziny Bronickich

18.00

1. Za ++ Rozalię Janecki, męża Karola, Urszulę Wendreńską, Magdalenę i Jana Kacprzak, Antoniego i Waleskę Borys oraz ++ z rodziny

2. Za ++ zalecanych w listopadzie

Wtorek, 13 listopada – wsp św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych m. Polski

8.00

1. Za + Stanisława Szyrszeń - of. od Józefa Szyrszeń z żoną i rodziną

2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo w pewnej intencji

18.00

1. Za ++ Martę Dąbek, męża Henryka, syna Stanisława i ++ rodziców z obu str.

2. Za ++ Emila Mol, żonę Helenę, zięcia Stanisława i ++ z pokr.

Środa, 14 listopada

8.00

1. Za + Krystynę Wola - of. od sąsiadów z ul. Orzeszkowej

  2. Za ++ zalecanych w listopadzie

18.00

1. Za ++ męża Jerzego, córkę Elżbietę, rodziców Józefa i Mariannę oraz Adama i Ewę i ++ z rodziny

2. Za + Blankę Loga i ++ z rodzin Loga i Bartodziej

Czwartek, 15 listopada

8.00

Za + Andrzeja Górnika - of. od sąsiadów z ul. Chrzanowskiej, Dębowej, Hetmańskiego, Kudery, Damrota i Kościelnej

18.00

1. Za + Annę Wójcik w 2 r. śm. - of. od męża i córki

2. Za + Longinę Frowal w 2 r. śm., ++ rodziców oraz swata Stefana Dolata

Piątek, 16 listopada

8.00

Za + wujka Stanisława Szyrszeń - of. od Krzysztofa Bajorka z rodziną

16.30

Za ++ Jana Paruch w 9 r. śm., rodziców z obu str., brata Wojciecha, bratanka, szwagra Romualda i ++ z pokr.

18.00

1. Za ++ Marię Dłubis na wsp. ur., rodziców Weronikę i Wojciecha i dusze w czyśćcu cierp.

2. Za ++ Irenę, Marię i Gertrudę Kostyra, Danutę Jacent i ++ z pokr.

Sobota, 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

8.00

Za + Cecylię Lorenc na wsp. ur., męża Henryka, zięcia Henryka syna Zygmunta, wnuczkę Annę, brata Ludwika Rzodeczko i ++ z rodzin Rzodeczko i Lorenc

18.00

1. Za ++ Bernarda Saternus, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ Kazimierza i Krystynę Czernek, rodziców i ++ z pokr.

Niedziela, 18 listopada – 33 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Franciszka Misiarczyk na wsp. ur. i w r. śm., żonę Łucję, syna Jana i zięcia Edwarda

9.30

Za ++ Wojciecha i Jadwigę Lasok, Stanisława i Rozalię Ciepły oraz brata Lucjana, szwagra Stefana oraz ++ z pokr. z obu stron

11.15

Przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji członków Chóru Familia z ok. 14 r. powstania oraz ich rodzin

14.45

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

W int. rocznego dziecka: Wiktora Musialik oraz jego rodziców i chrzestnych