Intencje Mszy Świętych

4-11 listopada 2018 r.

Niedziela, 4 listopada – 31 Niedziela Zwykła

6.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Krystyny z ok. 70 ur. (TD)

8.00

Za + męża Huberta i ++ rodzeństwo

9.30

Za ++ Gertrudę Palka na wsp. 100 ur., męża Franciszka oraz Klarę i Augustyna Bednarek, Jadwigę i Jerzego Bednarek

11.15

Za ++ Gertrudę Danecki na wsp. ur., męża Rudolfa oraz ++ z rodzin Danecki, Penczek i Klimera

14.45

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

W int. Borysa Michalskiego przyjmującego Sakr. Chrztu św. oraz jego rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 5 listopada

8.00

Za + męża i ojca Rufina oraz ++ rodziców z obu str.

18.00

1. Za ++ Stefana Dolata, rodziców i swatową Longinę

2. Za ++ Henryka Wencel w 11 r. śm., żonę Jadwigę, siostrę Teresę i szwagierkę Marię

 

Wtorek, 6 listopada

8.00

Za ++ Rozalię i Aleksandra Przegendza, ich rodziców, teściów Michała i Marię Tomanek oraz szwagra Alojzego Tomanek

18.00

1. Za ++ ojca Norberta Sorek w r. śm., mamę Teresę, dziadków z obu stron, i ++ z rodzin Sorek i Seweryn

2. Za + Stanisława Gąsiorek w 1 r. śm. i ++ z rodzin Gąsiorek, Kuźnik i Bożek - of. od żony i dzieci

Środa, 7 listopada

8.00

Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

18.00

1. Za ++ Zofię Rębacz, męża Teodora i ++ z rodziny

2. Za ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa

Czwartek, 8 listopada

8.00

Za ++ Alicję i Franciszka Stanoszek, rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodziny Tomecki

18.00

1. Za ++ Jerzego Stolorz, rodziców oraz siostry Hildegardę i Stefanię

2. Za ++ Antoniego i Anielę Czerniak, Janinę Harasiuk, ++ dziadków z tych rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Piątek, 9 listopada - święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8.00

Za + Jana Hajduk i ++ z rodziny

16.30

Za ++ rodziców Agnieszkę i Jerzego

18.00

1. Za ++ Martę Sojka, męża Piotra, Matyldę i Jana Dolina, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię i ++ z pokr.

2. Za + Halinę Karwicką w 30 dz. po śm.

Sobota, 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z ok. ur.

18.00

1. Za + Jana Patałąg w 13 r. śm., ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące

2. Za + Urszulę Leonhardt w 30 dz. po śm.

Niedziela, 11 listopada – 32 Niedziela Zwykła

6.30

Za + ks. Emila Wawreczkę z ok. 105 r. śm.

8.00

Za + Mamę Alicję Garbacz na wsp. ur.

9.30

W intencji Ojczyzny z ok. 100 r. odzyskania niepodległości

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Wojciecha Romańczyk z ok. 18 ur.

14.45

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

Za ++ członków Związku Górnośląskiego Koło Brzezinka