Intencje Mszy Świętych
21-28 października 2018 r.

Niedziela, 21 października – 29 Niedziela zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Patrycji i Marka Banasik oraz córki Adrianny

9.30

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Władysława Musiorskiego z ok. 80 ur. i o Boże błog. dla rodziny (TD)

11.15

Za ++ Barbarę Dłubis w 3 r. śm., Janusza Ptasiński oraz Marię Drobik

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

W int. rocznych dzieci: Hanny Samarzewskiej, Matyldy Kaszyca i Jakuba Beczały oraz ich rodziców i chrzestnych oraz Leny Samarzewskiej z ok. 4 ur.

Poniedziałek, 22 października - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża

8.00

1. Za + Andrzeja Górnika - of. od sąsiadów z ul. Chrzanowskiej, Dębowej, Hetmańskiego, Kudery, Damrota i Kościelnej

2. Za + Krystynę Wola – of. od rodziny Szołtys

18.00

1. Za ++ Romana Klimczok w 50 r. śm., syna Antoniego, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ Jana Dolina w r. śm., żonę Matyldę, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię, 3 zięciów, wnuka Antoniego i wnuczkę Ewę

Wtorek, 23 października

8.00

Za + Gertrudę Kowalską - of. od sąsiadów z Tarnawy Dolnej

18.00

1. Za ++ Annę na wsp. ur., męża Wiktora, Barbarę i Mariana oraz ++ z rodziny

2. Za ++ rodziców, bratową, dziadków z obu stron

Środa, 24 października

8.00

Za ++ Gerarda Jendyk i Ryszarda Jendyk - of. od siostry Małgorzaty z mężem Piotrem

18.00

1. Za ++ Emilię Magiera, 2 mężów oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Stefana Szczyrba, rodziców, brata Ernesta, teścia Andrzeja i ++ z pokr.

Czwartek, 25 października

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z ok. 30 ur.

15.00

W intencji Seniorów z ok. Dnia Seniora

18.00

1. Za ++ Wiktora Stalmach, żonę Marię, ich rodziców i ++ z pokr.

2. Za + Barbarę Jurczyga na wsp. 50 ur.

Piątek, 26 października

8.00

Za + Andrzeja Górnika - of. od Barbary i Łukasza Gałek z Filipowic

16.30

Za + Marię Śmigiel w 14 r. śm., rodziców, teściów i ++ z rodziny

18.00

1. Za ++ Agnieszkę i Pawła Polok oraz ++ z rodziny

2. Za + Wiesławę Pierzchała w 1 r. śm.

Sobota, 27 października – 5 rocznica poświęcenia naszego kościoła

8.00

Za ++ Wiktorię Piwko, męża Franciszka, córkę, syna, synową, 3 zięciów i wnuka oraz ++ z rodzin Piwko i Reczek

18.00

1. W intencji parafian, dobroczyńców, fundatorów i budowniczych naszego kościoła

2. Za ++ męża Pawła Korus w 16 r. śm., jego rodziców i teściów oraz rodzeństwo z obu str.

3. Za ++ Józefa i Paulinę Sorek, Augustyna i Helenę Spis, ich rodziców i krewnych

Niedziela, 28 października – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + Rozalię Radomską w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

9.30

Za ++ działkowców ROD Jedność

11.15

Do OB i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Urszuli i Henryka Koziołek z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

Za + Urszulę Wendreńską na wsp. ur.