Intencje Mszy Świętych
14-21 października 2018 r.

Niedziela, 14 października – 28 Niedziela zwykła – Dzień papieski

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB przez wstawiennictwo świętej Rodziny w intencji małżonków Marii i Pawła przeżywających kolejną rocznicę ślubu

9.30

Za + Różę Zagórską - of. od męża

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Dawida Roncoszka z ok. 30 ur. oraz syna Ignacego z ok. 1 r. ur.

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

Do OB i MB Piekarskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Barbary i Józefa Jura z ok. 50 r. ślubu oraz o Boże błog. dla córki z rodziną

Poniedziałek, 15 października - wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

8.00

Za ++ z rodzin Paluch, Chmelik i Klimera

18.00

1. Za ++ Jadwigę Mondry, męża Karola, siostrzenicę Urszulę i ++ z pokr. Mondry i Morawiec

2. Za ++ Jadwigę Lipa i syna Piotra

Wtorek, 16 października – uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska

8.00

Za + Jana Stolorz w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

18.00

1. Za ++ rodziców z obu stron, dziadków i ++ z rodziny

2. Za ++ Franciszka Ebert w 9 r. śm. oraz rodziców z obu str.

Środa, 17 października - wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

8.00

Za + Andrzeja Górnika – of. od sąsiadów z ul. Chrzanowskiej, Dębowej, Hetmańskiego, Kudery, Damrota i Kościelnej

18.00

1. Za ++ Józefa Baron, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny

2. Za + Marię Klakus

Czwartek, 18 października - święto św. Łukasza Ewangelisty

8.00

Za + Anielę Mazurkiewicz - of. od sąsiadów

18.00

1. Za ++ Jacka Opałkę, rodziców, teściów, siostrę, szwagra i szwagierkę Teresę

2. Za + Janinę Dolina - of. od kuzynki Wandy z mężem i córką

Piątek, 19 października

8.00

Za + Andrzeja Górnika - of. od Stanisławy i Andrzeja Szewczyk z Połomia Małego

16.30

Za + Gertrudę Kowalską - of. od Natalii i Rafała Konstanty

18.00

1. Za ++ Leszka Pałka, mamy Helenę i Wandę, siostry Danutę i Irenę oraz ++ z rodziny

2. Za + Teresę Sorek w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Sobota, 20 października – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana

8.00

Za ++ Wiktorię i Wojciecha Klakus, syna Stanisława, córkę Marię, Ludwikę i Jana Olchawa oraz córkę Irenę

14.00

Msza św. ślubna: Grzegorz Kurzeja - Katarzyna Kmiecik

18.00

1. O wieczną radość dla ++ córki Elżbiety, męża Romana Ebert, teściów Marty i Teofila, rodziców Aleksandra i Pauliny Hermyt, rodzeństwa Heleny i Jana oraz szwagrów Pawła i Konrada

2. Za ++ Zygmunta Spałek w 8 r. śm., żonę Dorotę i swata Jana Laskowskiego

Niedziela, 21 października – 29 Niedziela zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Patrycji i Marka Banasik oraz córki Adrianny

9.30

Do OB i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Władysława Musiorskiego z ok. 80 ur. i o Boże błog. dla rodziny (TD)

11.15

Za ++ Barbarę Dłubis w 3 r. śm., Janusza Ptasiński oraz Marię Drobik

14.45

Nabożeństwo różańcowe

15.30

W int. rocznych dzieci: Hanny Samarzewskiej, Matyldy Kaszyca i Jakuba Beczała oraz ich rodziców i chrzestnych oraz Leny Samarzewskiej z ok. 3 ur.