Intencje Mszy Świętych

16-23 września 2018 r.

Niedziela, 16 września – 24 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Martę i Pawła Kubica, wnuka Grzegorza oraz ++ z rodziny Dyjas

9.30

Za ++ Stefana Habryka na wsp. 80 ur., jego brata Alojzego i ++ z rodziny

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Lucyny Gruszka z ok. 80 ur. (TD)

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za + Andrzeja Górnika - of. od koleżanek i kolegów z Mysłowickiego Koła Ruchu Autonomii Śląska.

Poniedziałek, 17 września

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. syna Alojzego z ok. 60 r. ur. oraz o Boże Błog. i zdrowie dla żony

18.00

1. Za + Jerzego Kondeja w 1 r. śm.

2. Za + Marię Klakus w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca św.

 

Wtorek, 18 września - święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

8.00

Za ++ Marię i Jana Ikielek, Tadeusza Szatan oraz rodziców z obu stron

18.00

1. Za ++ Andrzeja Cupioł, rodziców z obu stron

2. Za ++ Józefa Kozak, żonę Aleksandrę, ++ krewnych, przyjaciół i dusze w cz. cierp.

Środa, 19 września

8.00

Za ++ Romana Okońskiego w 4 r. śm., ojca, teściów, swatów, 3 szwagrów i dusze w czyśćcu cierp.

10.00

Pogrzeb śp. Krystyny Hetmańskiej

18.00

Za ++ rodziców Józefa i Adelajdę Heder, dziadków z obu str., teścia Zygmunta Pypeć i ++ z rodziny

Czwartek, 20 września - Wspomnienie św. męcz. Andrzeja Kim Tae-gon, Pawła Chong Ha-sang i Tow.

8.00

Za ++ rodziców z obu stron, braci, siostry oraz dziadków oraz ++ z pokr.

18.00

1. Za ++ Marię Synowiec, rodziców Franciszkę i Stefana Pioskowik, brata Józefa, siostrę Łucję, teściów Romana i Annę Synowiec oraz ++ z pokr.

2. Za ++ Józefa i Krystynę Gawlik oraz ++ z pokr.

Piątek, 21 września - święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty – III piątek miesiąca

8.00

Za + Jana Jasińskiego - of. od sąsiadów z ul. Orzeszkowej

16.30

Za + Annę Lipowicz - of. od sąsiadów z ul. Wrzosowej i Jagodowej zamiast kwiatów

18.00

Za + Różę Zagórską - of. od męża i córek z rodzinami

Sobota, 22 września

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Damiana Plesińskiego z ok. ur.

16.30

Do OB i MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Joanny i Mariana Iwaniak z ok. 50 r. ślubu - of. od dzieci z rodzinami

18.00

1. Za ++ mężów, rodziców, rodzeństwo, teściów i ++ z rodziny

2. Za ++ Stanisława Palka, rodziców, dziadków oraz ks. Antoniego i Józefa Palka

Niedziela, 23 września – 25 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski w int. Małgorzaty Owsianik z ok. 18. ur.

9.30

Za ++ rodziców Zenonę i Tadeusza Kopeć w r. śm.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Karola i Michaliny z ok. 10 r. ślubu oraz o Boże błog. dla dzieci

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do Ducha Św. w intencji rodzin Domowego Kościoła na rozpoczęcie kolejnego roku formacji