Intencje Mszy Świętych
9-16 września 2018 r.

Niedziela, 9 września – 23 Niedziela Zwykła

6.30

Za + Mariana Fołda – of. od księdza Józefa oraz Barbary i Andrzeja Palka

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Zygmunta Trochy z ok. ur.

9.30

Do OB przez wstawiennictwo świętej Rodziny w intencji małżonków Bernadety i Jacka Dyrda przeżywających 35 r. ślubu z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski oraz o Boże błog. dla synów

11.15

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Małgorzaty Biecki z ok. 80 r. ur. oraz o Boże błog. i zdrowie dla całej rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Cecylii Brudziewskiej z ok. ur. oraz za + męża Henryka na wsp. ur.

Poniedziałek, 10 września

8.00

1. Za ++ Franciszka Piwko, żonę Wiktorię, córkę Helenę, syna Krzysztofa, 3 zięciów, synową i ++ z rodzin Piwko i Reczek

2. Za ++ Krzysztofa Piwko, żonę Helenę oraz ++ z rodzin Cieplok i Piwko

11.00

Pogrzeb śp. Albiny Wołczyk

18.00

1. Za ++ Dorotę Lipińską, męża Jana, syna Piotra i córkę Urszulę

2. Za + Krzysztofa Lipa w 30 dz. po śm.

Wtorek, 11 września

8.00

Za ++ Klarę Pypłacz na wsp. ur., męża Alojzego, córkę Stefanię i dusze w czyśćcu cierpiące

18.00

1. Za ++ Teresę Wołujewicz, rodziców i teściów

2. Za + Adama Wierzbińskiego

Środa, 12 września – uroczystość NMP Piekarskiej – gł. patronki archidiecezji

8.00

Za ++ Sylwestra i Julię Mol, córkę Helenę, 4 zięciów, wnuka z żoną, Karola i Elżbietę Mol, syna Jana oraz ++ z rodzin Mol i Węgler

18.00

1. Za + Różę Zagórską – of. od rodzin Broncel i Stencel

2. Za ++ babcię Paulinę i dziadka Wawrzyńca oraz ich ++ dzieci i dusze w czyśćcu cierp.

Czwartek, 13 września – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

8.00

1. Za ++ Karola i Martę Kubica, córkę Elżbietę

2. Za ++ Weronikę i Wojciecha Kania, córkę Marię i zięcia Augustyna

18.00

1. Za ++ Jana i Marię Kowalskich, syna Jana, ++ rodziców Marię i Józefa Richter oraz ++ z pokr.

2. Przez wstawiennictwo MB Kalwaryjskiej w int. pielgrzymów kalwaryjskich z Mysłowic Brzezinki

3. Za ++ pielgrzymów kalwaryjskich

19.00

Nabożeństwo fatimskie

Piątek, 14 września – święto Podwyższenia Krzyża Świętego

8.00

Za + Różę Zagórską, ++ z rodzin Żydzik, Zagórski i Szczot - of. od córki Renaty z mężem

16.30

Za + Janinę Dolina - of. od córki z rodziną

18.00

1. Za ++ Irenę Kler na wsp. ur., męża Wiktora, córkę Teresę, rodzeństwo i rodziców

2. Za + Adama Wicher w 30 dz. po śm.

Sobota, 15 września – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

8.00

Przez wstawiennictwo MB Bolesnej w int. matek

13.00

Msza św. ślubna: Krzysztof Średziński - Natalia Kulasińska

18.00

1. Za ++ Damiana Dziędziel, ojca Jana, ojca chrzestnego Stanisława i matkę chrzestną Krystynę

2. Za ++ Martę Lampa, męża Antoniego, siostrę Marię, synową Alicję, syna Eugeniusza, wnuka Krzysztofa i ++ z rodziny

Niedziela, 16 września – 24 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Martę i Pawła Kubica, wnuka Grzegorza oraz ++ z rodziny Dyjas

9.30

Za ++ Stefana Habryka na wsp. 80 ur., jego brata Alojzego i ++ z rodziny

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Lucyny Gruszka z ok. 80 ur. (TD)

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Za + Andrzeja Górnika - of. od koleżanek i kolegów z Mysłowickiego Koła Ruchu Autonomii Śląska