Intencje Mszy Świętych

5 – 12 sierpnia 2018 r.

Niedziela, 5 sierpnia – 18 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Urszuli i Jana Wojtach z ok. 40 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny - of. od córek z rodzinami

9.30

Za ++ Urszulę Bogucką w 5 r. śm., siostrę Dorotę oraz ++ z rodzin Bogucki i Blondzik

11.15

Do OB i MB Fatimskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Bronisławy Włosińskiej z ok. 70 ur. oraz o Boże błog. dla rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św.: Marianny Niedziela, Tomasza Górnik, Marcela Zminik, Hanny Jóźwik i Leny Karpińskiej oraz ich rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 6 sierpnia – Święto Przemienienia Pańskiego

8.00

1. Za ++ rodziców Franciszkę i Franciszka, teściów i ich ++ dzieci oraz ++ z obu rodzin

2. Za + Jana Jasińskiego - of. od sąsiadów z ul. Orzeszkowej

18.00

1. Za ++ rodziców Antoniego i Franciszkę, siostrę Annę i szwagra

2. Za + Annę Lipowicz – of. od sąsiadów z ulicy Wrzosowej, Jagodowej zamiast wieńca

Wtorek, 7 sierpnia.

8.00

Za ++ Barbarę Furgoł, męża Romualda i rodziców z obu str.

18.00

1. Za + Marię Müller i ++ z rodziny

2. Za + Mariana Krzyżak – of od sąsiadów z ul. Jaśminowej, Jagodowej i Wrzosowej

Środa, 8 sierpnia – wspomnienie św. Dominika, prezbitera

8.00

Za + Różę Zagórską - of. od rodziny Hiacent

18.00

Za ++ Wilhelma i Annę, Jakuba i Zofię oraz ++ z pokr.

Czwartek, 9 sierpnia – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, dziewicy i męczennicy

8.00

1. Za + Krystynę Wola w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

18.00

1. Za ++ Otylię Mendyk, męża Ewalda, rodziców, rodzeństwo z obu str.

2. Za ++ Huberta Gołąb, Stefanię i Henryka Wenglorz oraz Teresę Szynowską

Piątek, 10 sierpnia – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Ewalda Szerner z ok. ur. oraz za ++ rodziców, ++ z rodziny oraz ++ Janinę Dolina i pracowników DPS

18.00

1. Za ++ Antoniego i Emila Wacławowicz na wsp. ur.

2. Za + Anielę Mazurkiewicz – of od sąsiadów

Sobota, 11 sierpnia – wspomnienie św. Klary, dziewicy

8.00

Za ++ męża oraz jego rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodziny

16.00

Do OB przez wstawiennictwo świętej Rodziny w intencji małżonków Iwony i Grzegorza Urbanek przeżywających 25 r. ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny of. do dzieci i rodziców

18.00

Za ++ Alicję Kramarczyk na wsp. ur., męża Norberta, ++ rodziców i ++ z pokr.

Niedziela, 12 sierpnia – 19 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Anioła Stróża w int. Tereski Kacperskiej z ok. 7 ur.

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Genowefy i Wiesława Majewskich z ok. 35 r. ślubu oraz o Boże błog. dla synów, synowych i wnuczek

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Gerarda Śmigiel z ok. 80 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB przez wstawiennictwo świętej Rodziny w intencji małżonków Małgorzaty i Adama Depty przeżywających 35 r. ślubu z prośbą o Boże błog., zdrowie i wszelkie łaski na dalsze lata, oraz o Boże błog. dla całej rodziny