Intencje Mszy Świętych
17-24 czerwca 2018 r.

Niedziela, 17 czerwca – XI niedziela zwykła

6.30

Za ++ Grzegorza Kawa na wsp. ur., ojca Józefa i teścia Zygmunta

8.00

Za ++ rodziców i córkę Elżbietę

9.30

Za ++ Matyldę Dolina w r. śm., męża Jana, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię, wnuka Antoniego na wsp. ur. i wnuczkę Ewę

11.15

Do OB i MB Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Ireny Urbanek z ok. 70 ur. i o Boże błogosławieństwo dla rodziny

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

W int. budowniczych i fundatorów ołtarza Bożego Ciała z ul. Konopnickiej

Poniedziałek, 18 czerwca

8.00

1. Za ++ mamę Anielę w 20 r. śm., męża Stefana i ++ z rodziny

2. Za + Mariana Krzyżak - of. od sąsiadów z ul. Jaśminowej, Jagodowej i Wrzosowej

18.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. S. Barbary z ok. ur.

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek, 19 czerwca

8.00

Za ++ Walentego Cichoń w r. śm. i żonę Erykę

18.00

1. Za ++ Weronikę Kania w r. śm., męża Wojciecha, córkę Marię, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ męża Augustyna Lasok w r. śm., rodziców i teściów

3. Za ++ Wiktorię Zgodzaj i Luizę Kliesch – of. od sąsiadów

Środa, 20 czerwca

8.00

1. Za ++ rodziców Annę i Józefa Deńczyk ++ z rodzin Pypłacz i Ślązak oraz dusze w cz. cierp.

2. Za + Jana Kinas w r. śm. - of. od brata Joachima

18.00

1. Za ++ rodziców Janinę Wojciechowską i Ernesta Walczok oraz ++ babcie i dziadków

2. Za ++ Piotra i Paulinę, 2 synów, 3 wnuków, wnuczkę i ++ z rodziny

3. Za + Stefana Lasok - of. od rodziny Bacza ze Skoczowa

Czwartek, 21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i potrzebne łaski w int. Eryka

2. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. uczniów klas III Gimnazjum, ich rodziców, nauczycieli, katechetów oraz pracowników szkoły

18.00

1. Za ++ Franciszkę i Wilhelma Rembacz, syna Teodora, Marię i Jana Kowalskich, syna Jana

2. W int. budowniczych i fundatorów ołtarzy Bożego Ciała z ul. Jaworowej i Spokojnej

Piątek, 22 czerwca

8.00

Za + brata Jana Jasińskiego - of. od siostry z rodziną

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane łaski w int. uczniów Szkoły Podstawowej nr 10, ich rodziców, nauczycieli, katechetów oraz pracowników szkoły

18.00

1. Za ++ ojców Wojciecha Czaplińskiego, Damiana Wrona, Gintra Kowalskiego, Henryka Sitko i Stanisława Szewczyk

2. Za ++ Martę i Pawła Palka, syna Stanisława oraz Stefana Cielaban, dwie żony i ++ z rodziny

Sobota, 23 czerwca

8.00

1. Przez przyczynę św. Józefa w intencji ojców

2. Przez przyczynę MB Bolesnej w intencji matek

18.00

1. Za ++ ojców Augustyna Gizdoń i Józefa Morkisz oraz żonę Agnieszkę

2. Za + Artura Kurek w 10 r. śm.

Niedziela, 24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

6.30

Za ++ Jana Cieplok, żonę Marię, córki Rozalię, Jadwigę i Barbarę, 2 zięciów i wnuka Henryka

8.00

Za ++ Monikę i Jana Senczek, rodziców z obu stron oraz Ludwikę i Franciszka Szczodrońskich

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Sylwii i Mariusza Gąsiorczyk z ok. 10 r. ślubu

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Wojciecha Odor z ok. 40 ur. oraz syna Antoniego z ok. 9 ur.

15.00

Nieszpory niedzielne

15.30

Do OB przez przyczynę Matki Bożej Piekarskiej oraz św. Jacka z podziękowaniem za dotychczasową opiekę, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i obfite Dary Ducha Świętego dla Członków Związku Górnośląskiego z okazji 28 rocz. powstania Koła Brzezinka