Intencje Mszy Świętych
11-18 marca 2018 r.

Niedziela, 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

6.30

Za ++ rodziców Józefa Doktor w 3 r. śm. i żonę Krystynę oraz ++ z rodzin Doktor i Bauch

8.00

Za + Annę Owsianik na wsp. ur. i ++ z rodziny

9.30

Za ++ Krystynę Borys, męża Wiktora, syna Mariana, Danutę i Romualda Czajer, dziadków z obu str. i ++ z pokr.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. w int. Wojciecha Pilarskiego z ok. 18 ur.

14.45

Gorzkie Żale

15.30

Za ++ Czesława Bednarek w 3 r. śm., ojca Stanisława i teścia Stefana

Poniedziałek, 12 marca

8.00

Za + Henryka Piwko w 30 dz. po śm. - of. od córki z rodziną

18.00

1. Za + Jerzego Lipskiego w 5 r. śm i ++ z rodziny

2. Za + Pawła Biecki w 5 r. śm. i ++ rodziców z obu str.

3. Za + Edwarda Molickiego – of. od sąsiadów z ul. Różanej

Wtorek, 13 marca

8.00

Za + Halinę Kozak - of. od Jolanty i Kazimierza z rodziną

16.00

Do OB przez wstaw. MB i św. Józefa z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Józefa Stolorz z ok. 60 ur. oraz o Boże błog. dla całej rodziny

18.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. rodziny Bimczok

2. Przez wstaw. bł. Edmunda w int. Świeckiej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

Środa, 14 marca

8.00

1. Za ++ Marię Stolorz, syna Jerzego, córkę Stefanię i siostrę Martę

2. Za + rodziców Hildegardę i Pawła Wacławowicz

18.00

1. Za ++ Jana Sojka, Zbigniewa Małowińskiego, Helenę i Władysława Hetmańskich i wnuka oraz ++ Jana i Romana Lamik

2. Za + Karola Łyp - of. od sąsiadów z ul. Brzozowej i Orzeszkowej

Czwartek, 15 marca

8.00

1. Za + Erwina Długajczyk - of. od sąsiadów z ul. Kościelnej i Kudery

2. Za + Bronisławę Piprek - of. od sąsiadów

18.00

1. Za ++ syna Damiana Dziędziel, ojca Jana, ojca chrzestnego Stanisława i matkę chrz. Krystynę

2. Za + Artura Kurek na wsp. ur.

Piątek, 16 marca

8.00

Za + Jana Bzymka - of. od rodziny Stawarzy z Mucharza

16.00

Droga krzyżowa dla dzieci

16.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski i Dary Ducha Św. w int. Kamila Dejworka z ok. ur.

17.15

Droga krzyżowa

18.00

1. Za ++ Marię Stalmach, męża Wiktora ich rodziców, wnuczkę Barbarę oraz ++ z pokr.

2. Za + Damiana Gąsiorczyk w 30 dz. po śm. - of. od Czcicieli Różańca Św.

Sobota, 17 marca

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. prał. Franciszka Resiaka z ok. 80 ur.

2. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. prob. Michała Psiuka z ok. ur.

18.00

1. Za ++ Leona Wyrwalec w r. śm., żonę Magdalenę, zięcia Mirosława, rodziców i rodzeństwo

2. Za + Matyldę Król - of. od rodzin Dusza i Koziołek

Niedziela, 18 marca – V Niedziela Wielkiego Postu – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne

6.30

Za + Erwina Długajczyk - of. od rodziny Słomiany

8.00

Za ++ Matyldę Król i jej męża Stanisława - of. od rodzin Gizdoń i Merta

9.30

Za ++ Erwina Urbanek w 20 r. śm., żonę Klarę, syna i synową oraz ++ z rodziny

11.15

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski w int. Irmgardy Kowalskiej z ok. 75 ur. oraz męża Gerarda z ok. 80 ur.

 14.45

Gorzkie Żale

15.30

W int. rocznych dzieci: Lilianny Harasiuk i Oliwii Szczypkowskiej oraz ich rodziców i chrzestnych oraz Jakuba Budowskiego przyjmującego sakrament Chrztu św. oraz jego rodziców i chrzestnych