Intencje Mszy Świętych

04-11 marca 2018 r.

Niedziela, 4 marca – III Niedziela Wielkiego Postu

6.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. ks. Konrada Zubla z ok. ur.

8.00

Za ++ Jerzego Stolorz na wsp. ur., rodziców oraz siostry Hildegardę i Stefanię

9.30

Do OB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o opiekę, zdrowie i potrzebne łaski w int. Jarosława Kula z ok. 50 ur. oraz o Boże błogosławieństwo dla rodziny

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Henryka Paryż z ok. 60 r. ur., oraz o Boże błog. dla całej rodziny

14.45

Gorzkie Żale

15.30

W int. dzieci przyjmujących Sakrament Chrztu św.: Adrianny Banasik, Amelii Machura i Matyldy Kaszyca oraz ich rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 5 marca

8.00

1. Za + Halinę Kozak - of. od chrzestnego z rodziną Pinderów

2. Za ++ zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej

18.00

1. Za ++ Różę i Herberta Odor, syna Adama, rodziców z obu str. i ++ z pokr.

2. Za + Matyldę Król na wsp. ur. - of. od córki z mężem

 

Wtorek, 6 marca

8.00

1. Za + Erwina Długajczyk – of. od sąsiadów z ul. Kościelnej i Kudery

2. Za + Bronisławę Piprek – of. od sąsiadów

18.00

1. Za ++ Franciszka i Annę Koziołek w r. śm., syna Mariana oraz ++ z rodziny Koziołek i Kler

2. Za + Luizę Kliesch w 30 dz. po śm. - of. od rodziny

Środa, 7 marca

8.00

1. Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

2. Za + Matyldę Król – of. od rodziny Walczok zamiast kwiatów

18.00

1. Za ++ teściów Bronisławę i Józefa Piprek, męża Damiana, ojca Stanisława i dusze czyśćcu cierp.

2. Za ++ żonę Elżbietę Braja w 14 r. śm., siostrę Teresę, szwagierkę Barbarę i ++ z rodzin Braja, Piprek, Kozioł i Dłubis

Czwartek, 8 marca

8.00

Za ++ Alojzego Pypłacz i żonę Klarę

9.15

Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych

10.45

Msza św. na zakończenie rekolekcji szkolnych

18.00

1. Za + Wiktorię Zgodzaj - of. od syna Ryszarda z rodziną

2. Za + Stefana Kruglej - of. od sąsiadów z ul. Orzeszkowej

Piątek, 9 marca

8.00

Za + Jana Bzymka - of. od rodziny Rajdów

16.00

Droga krzyżowa dla dzieci

16.30

Za + Huberta Mol w r. śm., ++ rodziców i ++ z rodzin Mol i Biełka

17.15

Droga krzyżowa

18.00

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Teresy Pypłacz z ok. 89 ur., oraz o Boże błog. dla całej rodziny

Sobota, 10 marca

8.00

Za ++ mamę Edytę w r. śm. i ojca Teodora

18.00

1. Za ++ Józefa i Almę Magdziorz, Annę i Jana Kieromin, syna Franciszka i córkę Marię

2. Za + Bernarda Dera na wsp. ur.

3. Za + Zygmunta Kułakowskiego – of. od sąsiadów z ul. Laryskiej 6-12 zamiast wieńca

Niedziela, 11 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

6.30

Za ++ rodziców Józefa Doktor w 3 r. śm. i żonę Krystynę oraz ++ z rodzin Doktor i Bauch

8.00

Za + Annę Owsianik z ok. ur. i ++ z rodziny

9.30

Za ++ Krystynę Borys, męża Wiktora, syna Mariana, Danutę i Romualda Czajer, dziadków z obu str. i ++ z pokr.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i Dary Ducha Św. w int. Wojciecha Pilarskiego z ok. 18 ur.

14.45

Gorzkie Żale

15.30

Za ++ Czesława Bednarek w 3 r. śm., ojca Stanisława i teścia Stefana