Intencje Mszy Świętych
12-19 listopada 2017 r.

Niedziela, 12 listopada – 32 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Rozalię Janecki, męża Karola, Urszulę Wendreńską, Magdalenę i Jana Kacprzak  oraz Antoniego i Waleskę Borys

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. w int. Wojciecha Romańczyka z ok. ur.

11.15

Za ++ Kazimierę i Józefa Kruglej, Stefana Kruglej, Marka Kruglej, ++ z rodziny Kruglejów, Kusiuków, Piętaków, Komosów, Bryłów i dusze w czyśćcu cierp.

15.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

Za ++ członków Związku Górnośląskiego Koło Brzezinka

Poniedziałek, 13 listopada – wspomnienie. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polskich

8.00

1. Za ++ ojca Franciszka, żonę Gertrudę, męża Józefa oraz + z rodziny z obu str.

2. Za + Ewę Biegun - of. od rodziny Dziedziców z Bukowiny

18.00

1. Za ++ Martę Dąbek, męża Henryka, syna Stanisława i ++ z pokr.

2. Za ++ Emila Mol, żonę Helenę, zięcia Stanisława i ++ z pokr.

Wtorek, 14 listopada

8.00

Za ++ rodziców z obu str., braci, siostry oraz dziadków

18.00

1. Przez wstawiennictwo MB w int. rodzin opłakujących dzieci, które przedwcześnie odeszły

2. Za ++ Alicję Garbacz z ok. ur., rodziców z obu stron i ++ z rodziny

Środa, 15 listopada

8.00

Za + Zbigniewa Koźmińskiego - of. od Czcicieli Różańca Św.

18.00

1. Za ++ Annę i Józefa oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Anetę Lubojańską, rodziców Monikę i Stefana Górnik, brata Teofila, Czesławę i Teofila Hnatko oraz ++ z rodziny

Czwartek, 16 listopada

8.00

Za + Annę Wójcik w 1 r. śm. - of. od męża i córki

18.00

1. Za ++ Marię Dłubis z ok. ur., rodziców Weronikę i Wojciecha oraz dusze w czyśćcu cierp.

2. Za ++ Irenę, Marię i Gertrudę Kostyra oraz Danutę Jacent i ++ z pokr.

3. Za + Grażynę Mirocha w 30 dz. po śm.

Piątek, 17 listopada – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej

8.00

Za ++ męża Jerzego, córkę Joannę, rodziców, teściów, brata, bratową, zięcia i ++ z rodziny

16.30

Za ++ Jana Paruch w 8 r. śm., rodziców z obu str., brata Wojciecha, bratanka, szwagra Romualda i ++ z pokr.

18.00

1. Za + Andrzeja Cupioł i teścia Mikołaja

2. Za + Jadwigę Ulman - of. od wnuków i prawnuków

Sobota, 18 listopada – wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

8.00

Za ++ Cecylię Lorenc z ok. ur., męża Henryka, syna Zygmunta, brata Ludwika, wnuczkę Annę i ++ z pokr. Rzodeczko i Lorenc

18.00

1. Za ++ męża Jerzego, córkę Elżbietę, rodziców Józefa i Mariannę oraz Adama i Ewę oraz ++ z rodziny

2. Za ++ Gertrudę Palka z ok. ur., męża Franciszka, Augustyna i Klarę Bednarek

3. Za + Michała Król w 30 dz. po śm. - of. od żony, córki i synów

Niedziela, 19 listopada – 33 Niedziela Zwykła

6.30

Za + ks. prob. Jana Kuderę w 75 r. śm.

8.00

Za ++ Franciszka Misiarczyk  z ok. ur. i w 15 r. śm., żonę Łucję, syna Jana i zięcia Edwarda

9.30

Za + Longinę Frowal w 1 r. śm.

11.15

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Krystyny Rak z ok. 90 ur. (TD)

15.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

W int. rocznego dziecka: Urszuli Strzeszkowskiej oraz jej rodziców i chrzestnych