Intencje Mszy Świętych
5-12 listopada 2017 r.

Niedziela, 5 listopada – 31 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za + męża Jana Patałąg w 12 r. śm. i dusze w czyśćcu cierp.

9.30

Za + Helenę Musioł - of. od wnuczki Bernadetty z rodziną

11.15

Do OB przez przyczynę św. Cecylii w int. Chóru "Familia" z ok. 13 r. powstania

15.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

W int. Przemysława Roberta Osieckiego i Magdaleny Patrycji Czajkowskiej przyjmujących Sakrament Chrztu św. oraz ich rodziców i chrzestnych

Poniedziałek, 6 listopada

8.00

1. Za + męża i ojca Rufina oraz ++ rodziców z obu stron

2. Za ++ zalecanych w listopadzie

18.00

1. Za ++ Norberta Sorek, rodziców z obu stron, siostrę i 2 szwagrów, szwagierkę i ++ z rodziny

2. Za ++ Franciszka Długajczyk w r. śm., żonę Martę, córkę Eugenię i zięcia Erwina Żymła

Wtorek, 7 listopada

8.00

1. Za ++ rodziców, siostrę i szwagra i ++ z rodziny

2. Za + Ewę Biegun – of. od sąsiadów z ul. Laryskiej

18.00

1. Za ++ Romana Ebert, rodziców z obu stron, rodzeństwo, szwagrów oraz Wandę Karkoszka

2. Za ++ Henryka Wencel w 10 r. śm., żonę Jadwigę, siostrę Teresę i szwagierkę Marię

Środa, 8 listopada

8.00

1. Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

2. Za ++ Jerzego Stolorz, rodziców, siostry Hildegardę i Stefanię oraz 2 szwagrów

18.00

Za + Anielę Czochrowską w 30 dz. po śm.

Czwartek, 9 listopada – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

8.00

Za ++ Alicję Stanoszek, męża Franciszka, rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodziny Tomecki

18.00

1. Za ++ Bernarda Saternus, rodziców i rodzeństwo

2. Za ++ Kazimierza i Krystynę Czernek, rodziców i ++ z pokr.

Piątek, 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła

8.00

Za ++ męża Jana Hajduk, rodziców, teściów, siostrę Irenę i ++ z rodziny

16.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. w int. wnuka Mateusza z ok. 18 ur.

18.00

1. Za ++ Zofię Rębacz, męża Teodora i ++ z rodziny

2. Za ++ działkowców ROD "Jedność"

Sobota, 11 listopada – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

8.00

1. Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w pewnej int. z ok. ur.

2. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny

18.00

1. Za ++ Stanisława Król w 15 r. śm., ++ rodziców z obu stron i ++ z pokr.

2. Za ++ Martę Sojka, męża Piotra, Matyldę i Jana Dolina, synów Henryka i Ryszarda, synową Stefanię i ++ z pokr.

Niedziela, 12 listopada – 32 Niedziela Zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Rozalię Janecki, męża Karola oraz Urszulę Wendreńską, Magdalenę i Jana Kacprzak

9.30

Do OB i MB z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Św. w int. Wojciecha Romańczyka z ok. ur.

11.15

Za ++ Kazimierę i Józefa Kruglej, Marka Kruglej, ++ z rodziny Kruglejów, Kusiuków, Piętaków, Komosów, Bryłów i dusze w czyśćcu cierp.

15.00

Różaniec za zmarłych zalecanych

15.30

Za ++ członków Związku Górnośląskiego Koło Brzezinka