Intencje Mszy Świętych
8-15 października 2017 r.

Niedziela, 8 października – 27 Niedziela zwykła

6.30

Za + Franciszkę Musioł – of. od przyjaciółki z rodziną

8.00

Do OB i MB Kalwaryjskiej z podziękowaniem za otrzymane dary z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski w int. Franciszka Seweryna z ok. ur. – of. od służby kościelnej

9.30

Za + Elżbietę Patałąg i ++ z rodziny

11.15

1. Za ++ Urszulę Kamler, Matyldę i Krystiana Kierek

2. W int. rocznego dziecka Wiktorii Szeja oraz jej rodziców i chrzestnych

15.00

Nabożeństwo różańcowe

15.30

Do OB i MB Częstochowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski w int. Wojciecha Mikołaj z okazji 50 r. ur. (TD)

Poniedziałek, 9 października

8.00

Za ++ Annę Heder, męża Jerzego, rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa

18.00

1. Za ++ Jerzego Zaja w 12 r. śm., rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa

2. Za + Ewę Biegun - of. od kuzynki Danuty z rodziną

Wtorek, 10 października

8.00

Za + Józefę Kałuża

18.00

1. Za ++ Jerzego Bomba, żonę Agnieszkę, 2 synów, 2 zięciów i wnuka Damiana, rodziców z obu stron oraz + Krystynę Starczewską

2. Za + Zygmunta Seweryn - of. od swatów Teresy i Zygmunta Pachołków

3. Za + Andrzeja Łożyńskiego na wsp. 58 ur. – of. od rodziny

Środa, 11 października – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża

8.00

Ku czci św. Józefa w int. Seniorów

18.00

1. Za ++ rodziców

2. Za + Erwina Broncel - of. od rodziny Dyląg

Czwartek, 12 października

8.00

Za ++ rodziców Zofię i Pawła Bara oraz Zofię Wacławowicz, syna Emila i wnuka Antoniego

18.00

1. Za ++ Antoniego Włosińskiego, żonę Marię oraz rodziców

2. Za ++ Jacka Opałka oraz rodziców

Piątek, 13 października - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

8.00

Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Macek, Annę Miśka, Gertrudę Mateja i ++ z pokrewieństwa

16.30

W int. Dyrekcji, Nauczycieli, Katechetów i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18.00

1. Za ++ Piotra i Rozalię Patałąg, syna Jana, 2 zięciów i wnuka Mariana

2. Za ++ Jadwigę Wencel w 10 r. śm., męża Pawła oraz ++ z rodziny

19.00

Nabożeństwo fatimskie

Sobota, 14 października

8.00

Za ++ Jadwigę Mondry, męża Karola i siostrzenicę Urszulę oraz ++ z pokr. Mondry i Morawiec

18.00

1. Za ++ Wojciecha i Wiktorię Klakus, syna Stanisława, Jana i Ludwikę Olchawa, córkę Irenę

2. Za + Ryszarda Tuszyńskiego w 1 r. śm. - of. od żony i synów z rodzinami

Niedziela, 15 października – 28 Niedziela zwykła

6.30

O Boże błogosławieństwo dla Parafian

8.00

Za ++ Monikę Dera w rocz. śm., męża Konrada i ++ rodziny

9.30

Za ++ Jadwigę Lipa z ok. ur. i syna Piotra

11.15

Za + Ewę Biegun - of. od Marty, Jacka i córki

15.00

Nabożeństwo różańcowe

15.30

W int. rocznego dziecka Franciszka Gębarowskiego oraz jego rodziców i chrzestnych