Parafia należy do dekanatu mysłowickiego w archidiecezji katowickiej, została erygowana 1 paździenika1903 r.

Kościół został wybudowany na ziemiach podarowanych przez Andrzeja Sorka, według planów, których autorem był architekt Ludwig Schneider z Katowic. Budowę rozpoczęto jesienią 1892 r., a prace przyspieszyło podarowanie przez biskupa dotacji w wysokości 5000 marek. 25 października tegoż roku poświęcono kamień węgielny, w który został wmurowany dokument, opisujący przebieg przygotowań do budowy kościoła, a także informacje dotyczące Brzezinki i jej mieszkańców  w tamtych latach – m.in. liczba mieszkańców, kopalń, szkół, zatrudnienie, a także wymieniono najhojniejszych ofiarodawców. Z tego dokumentu dowiadujemy się, że kościół budowany był pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Do wyboru takiego wezwania mogły się przyczynić nagłośnione objawienia Matki Boskiej z Lourdes w 1858 r. 22 listopada 1893 r. mysłowicki proboszcz ks. Franciszek Klaszka pobłogosławił (dawniej: poświęcił) kościół. Część wystroju wewnętrznego kościoła oraz organy były darem z rozebranego kościoła bożogrobców w Chorzowie Starym. Po pobłogosławieniu kościoła mieszkańcy Brzezinki uciekli się do podstępu, aby prosić biskupa wrocławskiego o utworzenie osobnej parafii. Postanowili oni zatrzymać biskupa wrocławskiego kard. Georga Koppa, kiedy to 4 maja 1902 r. przejeżdżał przez Brzezinkę do Dziećkowic, aby udzielić tam sakramentu bierzmowania. Przywitany przez naczelnika Ludę kard. Georg Kopp wprawdzie nie wstąpił do brzezińskiego kościoła, jednak obiecał przysłać księdza. 15 października 1902 r. ks. Emil Wawreczko – mysłowicki wikary – został posłany przez kard. Georga Koppa do pracy duszpasterskiej w Brzezince. Ks. Wawreczko zatroszczył się o powstanie cmentarza, odnowienie ołtarza i budowę dwóch ołtarzy bocznych. 31 marca 1903 r. kardynał Georg Kopp z Wrocławia podpisał dokument erygujący parafię w Brzezince, który wszedł z życie 1 października 1903 r.

27 października 2013 r. abp. senior Damian Zimoń poświęcił (dawniej: konsekrował) świątynię.

Warto zaznaczyć, że to parafia w Brzezince już w 1905 r., jako pierwsza na Górnym Śląsku, wprowadziła zwyczaj odprawiania pasterki o północy. 

Related Articles

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia NMP
ul. Kościelna 14
41-400 Mysłowice-Brzezinka

tel:  32 222 26 09 lub: 32 222 28 49
e-mail: brzezinka@katowicka.pl  
lub:  parafiabrzezinka@gmail.com


Klasztor Sióstr Jadwiżanek Wawelskich
(Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, CHR)
ul. Cmentarna 6
41-400 Mysłowice

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w AK

Ks. ŁUKASZ PŁASZEWSKI
kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
www: archidiecezjakatowicka.pl/kuria/delegat-ds-ochrony-dzieci-i-mlodziezy

Adres miejsca pracy:
Kuria Metropolitalna

ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach Brzezince reprezentowana przez proboszcza ks. Andrzeja Hoinkisa dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Katowickiej jest ks. Adam Zgodzaj – adres mailowy: iod@archidiecezjakatowicka.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes