Chrzest jest bramą sakramentów, jest konieczny do zbawienia, uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa włącza do wspólnoty Kościoła.

Sakramentu Chrztu św. w naszej parafii udzielamy zasadniczo w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii. Najczęściej chrzcimy dwa razy w miesiącu: w pierwszą i trzecią niedzielę na Mszy o godz. 15.30 lub 11.15.

W roku 2023 dla chrztów i roczków zarezerwowaliśmy następujące terminy:

8 stycznia 2023 r. o 11.15 22 stycznia 2023 r. o 15.30
5 lutego 2023 r. o 15.30  19 lutego 2023 r. o 11.15
5 marca 2023 r. o 15.30 19 marca 2023 r. o 11.15
2 kwietnia 2023 r. o 15.30 16 kwietnia 2023 r. o 11.15
7 maja 2023 r. o 11.15 21 maja 2023 r. o 15.30
11 czerwca 2023 r. o 15.30 25 czerwca 2023 r. o 11.15
2 lipca 2023 r. o 15.30  16 lipca 2023 r. o 11.15
6 sierpnia 2023 r. o 15.30 20 sierpnia 2023 r. o 11.15
3 września 2023 r. o 15.30  17 września 2023 r. o 11.15
1 października 2023 r. o 15.30 15 października 2023 r. o 11.15
5 listopada 2023 r. o 15.30
19 listopada 2023 r. o 11.15
3 grudnia 2023 r. o 15.30
17 grudnia 2023 r. o 11.15

 

Chrztu udzielamy dzieciom, których rodzice zamieszkują na terenie naszej parafii (są naszymi parafianami). Jeśli rodzice mieszkają w innej parafii i pragną ochrzcić dziecko u nas z ważnych powodów, potrzebny jest przekaz z parafii, na terenie której zamieszkują. By przygotować się do chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka oraz podstawowymi danymi rodziców chrzestnych. Jeśli wybrani na rodziców chrzestnych mieszkają poza naszą parafią - będą potrzebowali zaświadczenia od swojego proboszcza, że mogą pełnić tę funkcję - o takie zaświadczenie należy poprosić w kancelarii parafii, gdzie aktualnie mieszkają chrzestni. Należy je dostarczyć najpóźniej w czasie katechezy przedchrzcielnej, która odbywa się najczęściej w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w salkach obok naszego probostwa.

Wymagania wobec rodziców dziecka

Chrztu św. udziela się dziecku na podstawie wiary rodziców dziecka. Wiara ma być nie tylko deklarowana, ale i praktykowana. Rodzice modlą się za dziecko (a w przyszłości razem z dzieckiem), uczestniczą co niedzielę we Mszy św., przystępują regularnie do Spowiedzi i Komunii św. 

Wymagania wobec rodziców chrzestnych

Według nauki Kościoła chrzestny razem z rodzicami przedstawia dziecko do chrztu oraz ma pomagać, by ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto ukończył 16 lat, jest katolikiem, przyjął już sakrament Komunii św. i Bierzmowania oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić. Należy wybrać jednego chrzestnego lub chrzestną albo dwoje chrzestnych (oczywiście różnej płci). Nie może więc pełnić tej funkcji osoba żyjąca w konkubinacie, w związku niesakramentalnym czy „partnerskim”, a także osoba niepraktykująca wiary (brak niedzielnej Mszy św., nieprzystępowanie do spowiedzi i Komunii św.).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się najczęściej w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca o godz. 16.30 w salce przy probostwie.

Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci

W razie nagłej konieczności KAŻDY może udzielić chrztu zwykłą wodą (nie musi być poświęcona) polewając trzykrotnie główkę dziecka i wypowiadając imię dziecka na początku i formułę sakramentalną: np. w wypadku dziecka o imieniu Anna będą to następujące słowa: ANNO, JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.

 

ROCZEK (pierwsza rocznica urodzin / chrztu dziecka)  

Jest pięknym chrześcijańskim zwyczajem, że dziękujemy Bogu za pierwszy rok życia i za sakrament chrztu św. dziecka. Specjalnego błogosławieństwa rocznego dziecka udzielamy zasadniczo w czasie uroczystej niedzielnej Eucharystii najczęściej w czasie Mszy św. chrzcielnej - terminy jak wyżej.

Prośbę o udzielenie błogosławieństwa z okazji pierwszej rocznicy chrztu (ew. urodzin) dziecka należy zgłosić w kancelarii parafialnej z około miesięcznym wyprzedzeniem. W Mszy "roczkowej" dziecku powinni towarzyszyć rodzice i chrzestni. Dobrze jest zabrać ze sobą świecę chrzcielną dziecka.

Related Articles

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia NMP
ul. Kościelna 14
41-400 Mysłowice-Brzezinka

tel:  32 222 26 09 lub: 32 222 28 49
e-mail: brzezinka@katowicka.pl  
lub:  parafiabrzezinka@gmail.com


Klasztor Sióstr Jadwiżanek Wawelskich
(Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, CHR)
ul. Cmentarna 6
41-400 Mysłowice

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w AK

Ks. ŁUKASZ PŁASZEWSKI
kom.: +48 519 318 959

e-mail: delegat.dm@archidiecezjakatowicka.pl
www: archidiecezjakatowicka.pl/kuria/delegat-ds-ochrony-dzieci-i-mlodziezy

Adres miejsca pracy:
Kuria Metropolitalna

ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)
40-043 Katowice

Adres do korespondencji:
Skr. poczt. 206
40-950 Katowice

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Mysłowicach Brzezince reprezentowana przez proboszcza ks. Andrzeja Hoinkisa dla potrzeb realizacji celów Kościoła, na podstawie prawa kanonicznego.

Inspektorem Ochrony Danych w Archidiecezji Katowickiej jest ks. Adam Zgodzaj – adres mailowy: iod@archidiecezjakatowicka.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01–015 Warszawa, kiod@episkopat.pl.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes