Najświętsza Eucharystia

Najbardziej czcigodny sakrament, w którym sam Chrystus Pan jest obecny, ofiaruje się i jest spożywany. Dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. Ofiara eucharystyczna, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Pana, w której uwiecznia się Ofiara Krzyża, jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Oznacza ona i sprawia jedność Ludu Bożego, przez nią buduje się Ciało Chrystusa. Pozostałe sakramenty i wszystkie dzieła kościelne mają związek z Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. Godziny sprawowania Mszy św. w naszej parafii patrz tutaj.

I Komunia św. dzieci kl. III szkoły podstawowej

Pierwszymi katechetami, odpowiedzialnymi za przygotowanie dziecka do I Komunii św. są rodzice. To ich wiara i jej praktykowanie są najlepszym przygotowaniem dziecka do pierwszego pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Dlatego obowiązkiem wynikającym z wiary jest obecność rodziców wraz z dziećmi na niedzielnej Mszy św., ich regularne przystępowanie do spowiedzi św. i przyjmowanie Chrystusa w Komunii św. Miłość rodziców do Eucharystii naturalnie przechodzi na dziecko. Ich umiłowanie życia w łasce uświęcającej, coniedzielne, pełne zjednoczenie z Chrystusem w Komunii św. jest ich najlepszym świadectwem łączności z Bogiem i Kościołem. Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się od września. Dzieci uczestniczą w katechizacji w szkole, a spotkania rodziców odbywają się co miesiąc w slace parafialnej (tylko dla rodziców). Wspólne nabożeństwa dla dzieci i rodziców przygotowujące do I Komunii św. odbywają się w niedziele na Eucharystii o 11.15. Są to:

 • EUCHARYSTIA z obrzędem włączenia dzieci w kandydatów do Przyjęcia Komunii świętej (skrutinium wiary i modlitwy) – październik,
 • EUCHARYSTIA, podczas której nastąpi błogosławieństwo różańców – październik,
 • EUCHARYSTIA z błogosławieństwem „Skarbców“ – listopad,
 • EUCHARYSTIA z błogosławieństwem medalików i aktem oddania się Matce Bożej, (skrutinium   oddania się Matce) – grudzień,
 • EUCHARYSTIA z obrzędem przyjęcia Słowa Bożego przez Dzieci (skrutinium przyjęcia Słowa), styczeń,
 • EUCHARYSTIA z błogosławieństwem świec(skrutinium światła) – luty,
 • EUCHARYSTIA z obrzędem błogosławieństwa i wręczenia krzyży dzieciom (skrutinium Zbawienia) - Niedziela Palmowa
 • PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – miesiąc przed I Komunią św.,
 • EUCHARYSTIA z obrzędem błogosławieństwa alb dzieci – kwiecień,
 • Wczesna Komunia św. – zwykle druga niedziela maja,
 • Próby przed uroczystością I Komunii św. – kilka dni przed I Komunią św.,
 • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA –  dzień przed I Komunią św.,
 • EUCHARYSTIA z udzieleniem I Komunii świętej – zwykle trzecia niedziela maja.

Medaliki, różańce, skarbczyki, świece (te ostatnie mogą być z sakramentu chrztu św.) – zakupujemy we własnym zakresie lub ktoś z rodziców podejmuje się tego zadania. W naszej parafii obowiązują jednakowe stroje  dla dziewcząt i jednakowe dla chłopców. Można je zakupić lub wypożyczyć.

Wczesna Komunia św.

Jest zachęta Kościoła, by dzieci posyłać do wczesnej Komunii św., która może obejmuje dzieci 6 letnie (wyjątkowo 5 letnie) oraz dzieci z I klasy. Warunkiem podstawowym jest ślub kościelny rodziców i ich pełne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Dzieci wczesnokomunijne przychodzą raz w tygodniu na dodatkowe katechezy ze swoimi rodzicami, gdzie odbywa się ich przygotowanie do I Komunii św. By dziecko mogło przystąpić do wczesnej komunii św. musi mieć wystarczające rozeznanie, by odróżnić Chleb eucharystyczny od zwykłego opłatka i znać podstawowe modlitwy oraz minimalną zdolność do wytrwania na niedzielnej Eucharystii. Wczesna  Komunia św. odbywa się   w naszej parafii zwykle w drugą niedzielę maja (tydzień przed I Komunią św. dzieci kl. III). Można do wczesnej Komunii św. posłać dziecko w tym samym roku z bratem czy siostrą, które są już w III klasie. Zwykle starszy brat czy siostra dołączają wtedy do młodszego dziecka i przystępują do I Komunii św. wraz z młodszym rodzeństwem. Plan nabożeństw i katechez dla rodziców – patrz wyżej jak dla dzieci klas drugich.

komunia-czwartek