Logo Stowarzyszenia 5Geneza stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego” sięga 1995 roku. Odbywająca się wówczas XIX Kapituła Generalna, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP we Wrocławiu, rozważając perspektywy rozwojowe apostolstwa Zgromadzenia i chcąc odpowiedzieć na współczesne wyzwania Kościoła dotyczące katolickiego laikatu, postanowiła nawiązać więź duchową z katolikami świeckimi, zachęcając ich do współpracy ze Zgromadzeniem w duchu swego charyzmatu.
Czciciele bł. Edmunda, poszukując sposobów zgłębiania Jego duchowości i pełniejszego zaangażowania w życie Kościoła, zaczęli tworzyć – w ścisłej łączności ze Zgromadzeniem – dzieło pod nazwą „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Wówczas to na prośbę Zgromadzenia skierowaną dnia 13.03.2002 roku do Metropolity Katowickiego, ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, po przedstawieniu statutu Stowarzyszenia otrzymano ustne pozwolenie na rozpoczęcie działalności „ad experi­mentum” w Archidiecezji Katowickiej. Ostateczne zatwierdzenie dokonało się pismem urzędowym z dnia 20 maja 2005 r. kiedy ks. Arcybiskup Damian Zimoń definitywnie zatwierdził statut Stowarzyszenia „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”, pozwalając na jego działalność w archidiecezji katowickiej. Podobnie uczynili księża biskupi ordynariusze innych diecezji, gdy wpłynęła do nich prośba od Zgromadzenia.
W dniu 13 czerwca 2002 roku, w 3 rocznicę beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego, zostali oficjalnie przyjęci do „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pierwsi członkowie Stowarzyszenia. Miejscem przyjęcia członków były domy prowincjale Zgromadzenia w Katowicach - Panewnikach i Leśnicy Op. Odtąd data 13 czerwca na stałe została wpisana w kalendarz wydarzeń Stowarzyszenia, jako dzień przyjęcia nowych członków, czyli data powstania Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego.

edekŚwiecka Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego została założona w naszej parafii 26 września 1999 r. Założycielką Wspólnoty była S.M. Świętosława. Obecnie opiekunką jest S.M. Achacja, a asystentką S.M. Stella Kuś. Wzorem służby dla każdego członka Rodziny jest sam Jezus Chrystus i Maryja Niepokalana.

Rodzina bł. Edmunda stawia sobie za cel dwa główne zadania:

1. Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego, przez zachowywanie przykazań Bożych i zasad moralnych, aby wzrastać w doskonałości ewangelicznej
2. Dobrowolny i czynny udział w apostolsko – charytatywnych działaniach Zgromadzenia gdziekolwiek są prowadzone, aby świadomie uczestniczyć w zbawczej misji Kościoła.

Rodzina żyje charyzmatem, który cechuje się żywą wiarą i bezgraniczną ufnością w Bożą Opatrzność, duchem maryjnym i prostotą na wzór Chrystusa.

W naszej parafii Rodzina liczy 17 osób. Spotkania odbywają się w każdy II wtorek miesiąca w Klasztorze Sióstr Służebniczek o godz. 17.00. Spotkanie rozpoczynamy wspólną modlitwą w kaplicy, a następnie bierzemy udział w katechezie związanej z życiem i działalnością Kościoła oraz bł. Edmunda. Na zakończenie, przy kawie, omawiamy bieżące sprawy Rodziny.

Zadanie udziału w apostolsko – charytatywnych działaniach Zgromadzenia realizujemy poprzez odwiedzanie chorych i starszych wiekiem mieszkańców Brzezinki, a stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez udział w rekolekcjach oraz czuwaniach m.in. w Katowicach – Panewnikach, Leśnicy czy Kokoszycach.

Chcielibyśmy poszerzyć działalność naszej Rodziny, ale do tego brakuje nam nowych, chętnych by zrobić coś dobrego dla naszej parafii Członków. Zachęcamy więc serdecznie do wstąpienia w szeregi Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Więcej informacji u S.M. Achacji.

Więcej ciekawych informacji o bł. Edmundzie Bojanowskim oraz SS. Służebniczkach można znaleźć na stronie www.sluzebniczki.pl.