Bierzmowanie młodzieży i dorosłych

Sakrament bierzmowania jest dopełnieniem chrześcijańskiego wtajemniczenia (po sakramentach chrztu i Eucharystii). Jest ubogaceniem chrześcijanina darem Ducha Świętego. Doskonalej łączy go z Kościołem, umacnia go i zobowiązuje, by słowem i czynem być świadkiem Chrystusa oraz szerzyć wiarę i jej bronić.

Bierzmowanie młodzieży

bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udzielamy młodzieży w trzeciej klasie gimnazjum i starszej, która nie przyjęła tego sakramentu. Każdego roku we wrześniu lub na początku października jest spotkanie organizacyjne, gdzie młodzież zostaje podzielona na małe grupy i uczestniczy w minimum 12 spotkaniach w salkach obok probostwa pod kierunkiem animatora. Na spotkaniach w oparciu o studium Pisma Św. i katechizm dla bierzmowanych pogłębia swoją wiarę, by spełnić zobowiązania wynikające z sakramentu bierzmowania. Poza tym w indeksie, który otrzymuje kandydat – oprócz potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach w małej grupie – potwierdzane jest przez kapłana comiesięczne przystępowanie do sakramentu spowiedzi św. Kandydat do bierzmowania uczestniczy w niedzielnej Mszy św., codziennie modli się i swoim życiem i postępowaniem w domu i szkole potwierdza swoją zdatność do przyjęcia sakramentu Ducha Św.Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udziela raz w roku ksiądz biskup, zwykle w okresie nowenny przed Zesłaniem Ducha Św.

Bierzmowanie dorosłych

Bierzmowanie dorosłych (którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, a nie przyjęli z jakichś powodów tego sakramentu) odbywa się co dwa miesiące w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach o godz. 17.00, po uprzednim przygotowaniu kandydata. Przygotowanie to odbywa się w formie 5 katechez we wtorki poprzedzające termin bierzmowania o 19.00 w salkach obok probostwa. Bierzmowanie w katedrze odbywa się zwykle w pierwsze czwartki miesiąca września, listopada, lutego, kwietnia i czerwca.

Wskazania pastoralne o przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania (pobierz)