dobras1Stowarzyszenie Matki Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci, jest zrzeszeniem modlitewnym które w szczególny sposób zwraca uwagę na realizację celu ostatecznego, jakim jest zbawienie oraz przygotowuje do godnego chrześcijańskiego umierania.

ADS zostało zatwierdzone przez Papieża Piusa X w 1908 r. W 1987 r. Kardynał Józef Glemp oficjalnie zatwierdził Polską filię stowarzyszenia w Górce klasztornej. Opiekunami są Misjonarze św. Rodziny.

Wstępujący do stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać dla wiernych Katolików wytrwanie w łasce uświęcającej a dla obojętnych religijnie i grzeszników całego świata łaskę nawrócenia oraz dobrą i świętą śmierć.Realizując te cele należący do Apostolstwa kierują często swe myśli ku wieczności, starają wystrzegać się grzechu aby wzrastać w dobrym, aby w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili. Stowarzyszenie propaguje odmawianie Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Wydawany jest także biuletyn "Nadzieja i życie", w którym czytelnicy dzielą się swymi doświadczeniami łak uzyskanych dla swoich bliskich oraz przemiany ich serc w ostatnich godzinach życia.
Aby wstąpić do Apostolstwa Dobrej Śmierci wystarczy wyrazić zgodę na wpisanie do księgi i tym samym powierzyć ostatnią chwilę życia opiece Maryi, Matce Bolesnej. Na potwierdzenie otrzymuje się świadectwo - książeczkę. Ofiara jest dobrowolna.

Istnieją III stopnie przynależności do stowarzyszenia:
I - Wpis do księgi - jest to równoznaczne z oddaniem się pod opiekę Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.
II - Wpis do księgi oraz zobowiązanie się do odmawiania rano i wieczorem 3x Zdrowaś Maryjo z dodatkiem na końcu Matko Boża patronko Dobrej Śmierci módl się za nami, św. Józefie módl się za nami.
III - Modlitwa przypisana do II stopnia oraz codzienny rachunek sumienia, a także raz w miesiącu przystąpienie do sakramentu pojednania i Eucharystii.

W naszej parafii Apostolstwo Dobrej Śmierci zostało założone 29.06.2006 r. Założycielem jest pani Eugenia Sojka przy poparciu księdza proboszcza Pawła Bubalika. W tym dniu po Mszach św. wpisało się ponad 90 osób. Jego członkowie gromadzą się na co miesięcznej Mszy św., godzinkach i różańcu. Zelatorkami prowadzącymi są Elżbieta Cieplok, Barbara Klejnot, Wanda Szysz, a skarbnikiem Barbara Wojtok.
Jest prowadzona kronika z życia Stowarzyszenia ADS w naszej parafii

Więcej informacji na temat ADS można uzyskać na stronie internetowej www.apostolstwo.pl