W dniach 24 i 25 marca 2017 Parafialny Zespół Caritas zorganizował zbiórkę artykułów spożywczych dla najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii w sklepie SPOŁEM w Brzezince. Akcja miała na celu uwrażliwić nas na potrzeby osób żyjących w biedzie i zachęcić do dzielenia się na miarę swojej wrażliwości i możliwości.
Łącznie zebrano 190 kg żywności, która została sukcesywnie rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących. 

received 1499773846740327

Resized 20170324 183539

Resized 20170324 183817