niepok.pocz .2W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od 12.00 do 13.00 jest tzw. „Godzina łaski”, czyli możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwy w naszym kościele i przez łącze internetowe, zgodnie z zachętą Maryi, która w jednym z objawień obiecała: „Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga”.