Drodzy Rodzice dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św.!

W poniedziałek, 4.05.2020 r., Abp Wiktor Skworc „zapalił zielone światło” w odniesieniu do sakramentów Waszych dzieci. Tak jak już o tym mówiliśmy, preferowana wersja uroczystości I Komunii św. to uroczystość w małych grupach. Poniżej bezpośredni cytat z Zarządzenia Abpa W. Skworca:

5. Uroczystość Wczesnej i Pierwszej Komunii św.

Ze względu na niemożliwość określenia czasu zakończenia pandemii, polecam proboszczom zorganizowanie w najbliższym czasie uroczystości wczesnej i pierwszej Komunii św. w ścisłej współpracy z rodzicami i katechetami dla pojedynczych lub kilku rodzin, tak by zachować obowiązujące zasady sanitarne. Odkładanie i planowanie uroczystości komunijnej dla części lub całej grupy dzieci na bliżej nieokreśloną przyszłość nie będzie służyło duchowemu dobru dzieci. Tym niemniej ostateczną decyzję niech podejmują w tej sprawie rodzice, zawsze w porozumieniu z proboszczem.

Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej powinno mieć również charakter indywidualny (rodzinny – zdalny, bez mnożenia spotkań), zaś pierwszą spowiedź św. należy sprawować według zasad opisanych w punkcie 4. Pierwszej Komunii św. udzielamy podczas Mszy św. w niedzielę i dni powszednie; także podczas Mszy św. dodatkowych, na które tym samym wydaję zgodę. Rodziców i dzieci komunijne należy roztropnie pouczyć o formie przyjęcia Komunii św. na rękę i wyjaśnić racje.

  

Moje propozycje:

  1. Uroczystości komunijne możemy rozpocząć już w niedzielę 17.05.2020 r. Wtedy do końca czerwca mamy 6 lub 7 niedziel… (bo po drodze mamy odpust parafialny).
  2. Mogę zaproponować w niedziele dwie dodatkowe Msze św. – np. o 13.00 i 14.00 (ew. inne propozycje?); możemy też świętować I Komunię Waszych dzieci w inny dzień tygodnia, łącznie z sobotami (wg możliwości); jeśli tę wersję zaakceptujecie – wówczas przedstawimy Wam wstępny kalendarz – możecie wtedy zarezerwować termin, albo zaproponować inny…
  3. Najlepiej, gdyby w jednej uroczystości (czyli na jednej Mszy św.) uczestniczyły 3 lub 4 rodziny (tak, by łączna liczba osób w kościele nie przekroczyła 39 osób, czyli po 10-13 osób na rodzinę); dobrze by było, gdybyście sami się dobrali, chyba, że zostawimy to przypadkowi…
  4. Świętowanie byłoby wówczas następujące: w przeddzień ustalonej daty byłaby I spowiedź dzieci i ew. Wasza spowiedź – w porze uzgodnionej z zainteresowanymi, potem krótka próba. W dniu Komunii spotkamy się od razu w kościele w wyznaczonych ławkach – nie będzie tradycyjnej procesji do kościoła.
  5. Komunia św. będzie zasadniczo udzielana na rękę (zarówno dzieciom jak i dorosłym) – chyba, że ktoś zażyczy sobie do ust – wtedy tak też zostanie udzielona – ustalimy na próbach przed uroczystością.
  6. W związku z tym, że uroczystość będzie „rozproszona”, więc chyba odpadnie oficjalny fotograf – nie wiem, jak jesteście z nim umówieni – wówczas albo w te 3 lub 4 rodziny dogadacie się na wspólnego fotografa lub też uzgodnimy, by z każdej rodziny co najwyżej jedna osoba robiła zdjęcia. Jeśli wyrazicie takie pragnienie, wówczas ta dodatkowa Msza św. może być transmitowana na parafialnym kanale YouTube.
  7. Nie będzie specjalnego nabożeństwa. Nie będzie wspólnego „białego tygodnia”, ale będzie można indywidualnie z dziećmi świętować „biały tydzień”. Nie będzie również pielgrzymki do Leśniowa…

Proponuję, by te propozycje przemyśleć i przedyskutować w Waszych domach, a potem w piątek ok. 19.00 spotkać się wirtualnie na zoom’ie. Dane dostępowe upublicznię na fb przed spotkaniem. W czasie tego spotkania przedyskutujemy te propozycje.

 

Z poważaniem

Ks. Andrzej Hoinkis