Zgodnie z Zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego z 25.03.2020 r. wszystkie Msze św. oraz Triduum Paschalne do odwołania celebrowane są BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. Dlatego wszystkie Msze i nabożeństwa odrawiane w naszym kościele będą transmitowane w internecie. Msze św. będą sprawowane w intencjach wcześniej zamówionych (modyfikacje po uzgodnieniu telefonicznym bądź osobistym w kancelarii).

* Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Abp serdecznie zachęca wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. W dalszym ciągu obowiązuje 3 przykazanie Dekalogu - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

* Kościół jest otwarty jako miejsce na indywidualną modlitwę w dni powszednie pomiędzy Mszą św. poranną, a wieczorną (8.45-17.45 z wyjątkiem piątku 8.45-17.00) z zachowaniem przerwy technicznej od 11.30-12.30 (m.in. na dezynfekcję). W niedzielę kościół jest otwarty od po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej (od ok. 12.30 do 15.15) i po Mszy popołudniowej (od ok. 16.30-19.00). W trosce o własne bezpieczeństwo oraz w duchu odpowiedzialności za innych prosimy przestrzegać limitu 5 osób przebywających jednocześnie w kościele.

* Zapraszamy do wspólnej, rodzinnej - w Domowym Kościele, modlitwy różańcowej, apelu jasnogórskiego i modlitwy do MB Piekarskiej o godz. 20.30 - modlitwa jest też transmitowana z kościoła.

* Utrudnienia dotyczą także możliwości przystępowania do spowiedzi św. Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem dot. możliwości uzyskania przebaczenia w sytuacji nadzwyczajnej. Można natomiast poprosić indywidualnie o sakrament pokuty i pojednania - można zadzwonić i umówić się, ale pracujemy nad możliwością wyrażenia prośby drogą elektroniczną. Abp przypomina, że niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej

* Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W dniu pogrzebu może być celebrowana Msza św. żałobna, ale bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny).

 

Teksty:
Tekst Zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego
Tekst nt. przebaczenia w sytuacjach nadzwyczajnych
Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki