Publikujemy odnośniki do dokumentów Episkoaptu Polski oraz Arcybiskupa katowickiego odnośnie do zagrożenia epidemicznego:

- Komunikat Rady Stałej Episkopatu Polski dot. koronawirusa

- Dyspensa Arcybiskupa katowickiego od obowiązku niedzielengo uczestnictwa we Mszy św.

Zarządzenie Arcybiskupa katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego

Zarządzenie Arcybiskupa katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej w najbliższych tygodniach z 25.03.2020 r.

- Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z 17.04.2020 r.

- Komunikat Rady Stałej Episkopatu Polski - Zachęcamy do uczestnictwa w Mszach św. z zachowaniem zasad sanitarnych z 2.05.2020 r.

Częściowa zmiana regulacji prawnych - Zarządzenie Abpa W. Skworca z 4.05.2020 r.

Ułatwienia przyjęcia Sakramentu Pokuty i Pojednania - Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z 16.05.2020 r.- Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego z 16.05.2020 r.

Zarządzenie Abpa W. Skworca odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dnia 28.05.2020