Czujka na strazy Twojego bezpieczenstwa MyslowiceKomendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach skierował do mieszkańców Kounikat w związku z zagrożeniami, które grożą mieszkańcom, a które są związane z sezonem grzewczym, szczególnie na niedrożne przewody kominowe i nieszczelne instalacje gazowe i zachęca, by instalować w mieszkaniach czujki tlenku węgla i dymu. Prosimy o zapoanznie się z treścią Komunikatu oraz z plakatem rekomendującym instalację czujek czadu i dymu.

 

Treść komunikatu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach