Mamy możliwość zorganizowania parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w czasie najbliższych ferii zimowych – 8 dni, cena ok. 1.000 USD. Gdyby byli chętni – proszę się zgłosić albo bezpośrednio do ks. proboszcza lub mailowo, facebook czy innymi komunikatorami do najbliższej środy 13.09. w celu zorientowania się, czy podejmować to wyzwanie.

45992 2