Dzisiaj jest:
14 Grudzień 2019
Imieniny obchodzą:
Alfred, Izydor

Odwiedziny duszpasterskie 2017/2018

 

Środa

27.12.2017, 15.00

I

Brzezińska 2-26a i 13-1

II

Starowiejska, Brzezińska 28 i 27-19

Czwartek

28.12.2017, 15.00

I

Brzezińska 30-54 i 37-31

II

Brzezińska 58 i 47-51

Piątek

29.12.2017, 15.00

I

Dworcowa

II

Brzezińska 51a-55a

Sobota

30.12.2017, 14.00

I

Dolna

II

Laryska 6-14

PIELGRZYMKA DO LOURDES
„Z Maryją przez życie”
160 rocznica objawień

 

PRAGA – ARS – LOURDES – AVIGNON - LA SALETTE -  EINSIEDELN – ALTOETTING – MARIAZELL

       

TERMIN: 10.07 – 17.07.2018

Parafia Nawiedzenia NMP w Mysłowicach - Brzezince

  Program pielgrzymki do pobrania

PROGRAM RAMOWY:

 DZIEŃ 1 (10.07, wtorek): Wyjazd pielgrzymów w godzinach nocnych (2:00). Przejazd do PRAGI. Spacer po mieście. Nawiedzenie klasztoru na Strahovie, Praskiej Lorety- sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej: w skład tego barokowego kompleksu wchodzi kościółek Narodzenia Pańskiego, Święty Domek z figurą Czarnej Madonny oraz krużganki z bocznymi kaplicami. Przejście przez Hradczany na Malą Stranę. Udział we Mszy św. na rozpoczęcie wspólnego pielgrzymowania w sanktuarium Praskiego Dzieciątka Jezus.  Po Mszy św. przejście mostem Karola i zwiedzanie miasta: Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, Brama Prochowa, Dom Miejski, Rynek Starego Miasta, Kościół św. Mikołaja w Rynku Staromiejskim, zegar Orloj. Przejazd w kierunku Niemiec (okolice Norymbergi). Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 1 nocleg. 

Mamy możliwość zorganizowania parafialnej pielgrzymki do Ziemi Świętej w czasie najbliższych ferii zimowych – 8 dni, cena ok. 1.000 USD. Gdyby byli chętni – proszę się zgłosić albo bezpośrednio do ks. proboszcza lub mailowo, facebook czy innymi komunikatorami do najbliższej środy 13.09. w celu zorientowania się, czy podejmować to wyzwanie.

45992 2

Zapraszamy do podjęcia bezpłatnej nauki w Szkole Policealnej SOCIUS w Mysłowicach...

soc myslowice

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
parafii Nawiedzenia NMP w Mysłowicach Brzezince
kadencja 2017-2022:

Członkowie z urzędu:

1. Ks. Andrzej Hoinkis – proboszcz

2. Ks. Michał Wala – wikariusz

3. S.M. Bonita – Siostra Służebniczka

4. Jerzy Mosler – kościelny

Członkowie z wyboru parafian:

5. Teresa Bialucha - Zastępca Przewodniczącego PRD

6. Elżbieta Cieplok

7. Mirella Dąbek - Sekretarz PRD

8. Grzegorz Hajduk

9. Krzysztof Kacperski

10. Edward Lasok

11. Bogusław Wendreński

Członkowie z nominacji (przedstawiciele grup parafialnych):

12. Janina Bimczok – Świecka Rodzina bł. Edmunda

13. Honorata Hajduk – ADŚ

14. Paulina Kalisz – Oaza Rodzin

15. Kamil Skowroński – ministranci

16. Dominika Stencel – Dzieci Maryi

17. Leon Trocha – przedstawiciel „poprzedniej” PRD

18. Barbara Wojtok – parafialna Caritas

W kontekście wczorajszych wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej publikujemy listę obecności posiedzenia PRD sprzed 30 lat...

1986 06 14 Lista obecnosci PRD

Lista wyborcza kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
Parafii Nawiedzenia NMP w Mysłowicach Brzezince

w kolejności alfabetycznej

Imię i nazwisko

rocznik ur.

zawód

miejsce zamieszkania

 1.

Teresa Bialucha
(z d. Patałąg)

1960

radna miasta

ul. M. Reja

 2.

Elżbieta Cieplok
(z d. Lasok)

1950

emeryt

ul. Wrzosowa

 3.

Grzegorz Czernek

1964

strażak

ul. Chrzanowska

 4.

Paulina Czernek

1991

urzędnik samorządowy

ul. Chrzanowska

 5.

Mirella Dąbek

1973

dziennikarz

ul. Tulipanów

 6.

Mariusz Gąsiorczyk

1970

nauczyciel

ul. Malinowa

 7. 

Grzegorz Hajduk

1963

emeryt

ul. Brzezińska

 8.

Krzysztof Kacperski

1983

informatyk

ul. Chrzanowska

 9.

Ewa Knapik
(z d. Garleja)

1972

asystent pocztowy

ul. M. Reja

 10.

Gabriela Kowalska
(z d. Nowak)

1962

ekonomista

ul. Tulipanów

 11.

Edward Lasok

1952

prezydent miasta

ul. Kościelna

 12.

Renata Mol
(z d. Hajduk)

1971

krawcowa

ul. Kościelna

 13.

Damian Trocha

1963

ekonomista

ul. Wrzosowa

 14.

Bogusław Wendreński

1965

mechanik

ul. Laryska

1. Parafialna rada duszpasterska (zwana dalej „Radą”) stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu prawa kanonicznego ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii – w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. 

2. Realizując powyższe zadanie, Rada pomaga w organizacji kultu Bożego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

3. W skład Rady wchodzą trzy grupy członków: z urzędu, mianowanych przez proboszcza parafii oraz wybranych przez parafian (w sumie maksymalnie dwadzieścia pięć osób). Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez proboszcza.

1. Wyboru członków parafialnej rady duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”) i jej wiceprzewodniczącego należy dokonać zgodnie z Regulaminem parafialnej rady duszpasterskiej w archidiecezji katowickiej. Niniejsze zasady są jego uściśleniem.

2. Kandydatami na członków Rady są pełnoletni (to znaczy liczący przynajmniej osiemnaście lat) katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z nienagannych postaw moralnych.

3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej.

Parafia św. Jacka w Morgach organizuje w dniach 24-27.06.2017 r. Autokarową Pielgrzymkę Turystyczną do Sokółki oraz Wilna i Kowna na Litwie. Koszt około 850 zł/os. Szczegóły telefonicznie u proboszcza ks. Mirosława Dubiela oraz na plakacie.

W niedzielę 7 maja 2017 r., zgodnie z zapowiedziami, przed kościołem członkowie parafialnej Caritas zebrali środki na pomoc syryjskim rodzinom z Aleppo, które nasza parafia objęła swoim patronatem.
Na filmie można zobaczyć jak wygląda Aleppo i pomoc humanitarna Caritas w ramach inicjatywy Rodzina Rodzinie. Warto go zobaczyć... wystarczy kliknąć poniższy link.
https://youtu.be/9mMFvQbdi48

KANCELARIA PARAFIALNA:

Święte Triduum Paschalne i Oktawa Wielkanocy AD 2017

PONIEDZIAŁEK   10.04.2017          845 - 1000

WTOREK   11.04.2017                        845 - 1000

ŚRODA   12.04.2017                           1845 - 2000

13.04-19.04.2017                                   nieczynne

CZWARTEK   20.04.2017                  845 - 1000

PIĄTEK   21.04.2017                           845 - 1000