Dzisiaj jest:
4 Lipiec 2020
Imieniny obchodzą:
Elżbieta, Malwina, Teodor

Drodzy Rodzice dzieci przygotowujących się do Wczesnej i I Komunii św.!

W poniedziałek, 4.05.2020 r., Abp Wiktor Skworc „zapalił zielone światło” w odniesieniu do sakramentów Waszych dzieci. Tak jak już o tym mówiliśmy, preferowana wersja uroczystości I Komunii św. to uroczystość w małych grupach. Poniżej bezpośredni cytat z Zarządzenia Abpa W. Skworca:

kosciol wnetrze2

Drodzy parafianie, drodzy goście,

obecnie w naszym kościele może obecnie przebywać równocześnie 59 osób. Pierwszeństwo mają osoby bezpośrednio związane z intencją odprawianej Mszy św.

Bardzo prosimy, by dzieci, młodzież oraz osoby podwyższonego ryzyka zachorowania na koronawirusa (osoby starsze, osoby z osłabionym systemem odpornościowym) pozostali w domach i uczestniczyli we Mszach św. za pośrednictwem massmediów. Wchodzimy do kościoła tylko głównym wejściem (by można było policzyć uczestników), a wyjść można także wyjściem bocznym lub z tyłu nawy bocznej.

W czasie Mszy św. w kościele zostały wyznaczone zielonymi karteczkami miejsca, które można zajmować. Miejsca są wyznaczone, byśmy mogli sprawnie zdezynfekować po Mszy św. te miejsca bez konieczności dezynfekcji wszystkich ławek. Proszę siadać tylko w tych miejscach.

Poza Mszą św. - jest dowolność zajmowanych miejsc.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w kościele w niedzielę przy głównych drzwiach wejściowych będą stały wyznaczone osoby i liczyły. Można stanąć także na placu kościelnym z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy osobami. Głośniki na zewnątrz kościoła są włączone, więc można uczestniczyć w Mszy św., a księża wyjdą na zewnątrz, by udzielić komunii św.

 

Do spowiedzi nie trzeba już się umawiać – okazja do spowiedzi w konfesjonałach – w tygodniu pół godziny przed mszami, - w niedzielę 15 minut przed mszami oraz w czwartek w czasie Adoracji NS. Po spowiedzi prosimy spryskać płynem dezynfekującym folię na kratkach i podłokietnik.

PanekDrodzy w Chrystusie, Bracia i Siostry!

W tym dniu, który Pan uczynił, radujmy się (…) i weselmy. Przecież przeżywamy święto radosne Paschalnej Ofiary - Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na wieki. W dzisiejszej liturgii zdecydowanie wybrzmiewa wiele podobnych słów wyrażających radość i zachęcających do niej. Czy jednak wyrażają one także naszą radość, czy każdy z nas jest w stanie powtórzyć dzisiaj za królem Dawidem: ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język?

cmentarz ep mMoi drodzy parafianie - wyjaśnienie w sprawie możliwości nawiedzenia cmentarza (stan na 10.04.2020, godz. 12.00)

Nie ma podstaw prawnych, do tego, by była konieczność zamknięcia cmentarzy i uniemożliwienia modlitwy nad grobami. Sytuacja jest następująca:

1. cmentarze są w prawie zaliczane do tzw. terenów zielonych, ale wg informacji zamieszczonej na portalu rządowym https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia zakaz przebywania dotyczy lasów, skwerów, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie dotyczy więc cmentarzy! Co prawda z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice 9.04.2020 r. zostało rozesłane pismo do zarządców cmentarzy z prośbą o zamknięcie cmentarzy, ale pismo to nie ma jakichkolwiek podstaw prawnych. Na pytanie o podstawy prawne tej prośby (zarządzenia???) nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Plan Triduum Paschalnego w naszej parafii. Zapraszamy do uczestnictwa online: https://www.youtube.com/chann…/UCC79Ty-ihKv7KS3kXRvkYzA/livebaranek Brzezinka

Jak dobrze i głęboko przeżyć te najbliższe dni, to jakże inne Triduum Sacrum i Wielkanoc... Warto kliknąć w zdjęcie Abpa, przeczytać i przeżyć...

abp Skworc

Drodzy rodzice!

Z powodu pandemii wszystko "stanęło na głowie" i tak naprawdę nie wiemy na czym stoimy. Arcybiskup katowicki Wiktor Skworc w zarządzeniu z 25.03.2020 r. napisał tak:

 

"VI.    Uroczystość Pierwszej Komunii św.
1.    Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi).

2.    Po Wielkanocy:
a.    wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii.
b.    wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzicom w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może decydować głosowanie lub wola większości.

drzwiMoi drodzy parafianie... Co ze spowiedzią?
 
Jak wiemy, sytuacja jest trudna i należy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno siebie, swoich bliskich jak i przypadkowo spotkanych osób. Dlatego, zgodnie ze słowami Abpa Wiktora Skworca "nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie!". Zachęcamy, by zapoznać się z tekstem O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ - po kliknięciu powinnien otworzyć się dokument.
 
Ale nie odmówimy spowiedzi, jeśli ktoś o to osobiście poprosi. Można to uczynić np. w kościele - zwykle w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu (np. dziś od 15.00 do 17.00, jutro, w sobotę od 16.45 do 17.45) któryś z księży jest w kościele - wystarczy podejść i poprosić...
Dla ułatwienia i zaplanowania spowiedzi przygotowaliśmy także możliwość poproszenia o spowiedź w tej wyjątkowej sytuacji za pomocą strony internetowej, gdzie można zarezerwować sobie termin spowiedzi, na razie do soboty przed niedzielą palmową. Należy najpierw wybrać spowiednika, a potem termin, godzinę i podpisać się (skoro ma to być prośba osobista i ew. podać nr tel. czy maila - na wypadek konieczności skontaktowania się).
 
W wypadki umówienia się na konkretną godzinę spowiedzi - prosimy, by przygotować się do spowiedzi wcześniej - w domu, a do kościoła przyjść nie wcześniej niż na 5 min. przed - by nie przekroczyć limitu 5 osób w kościele - a potem, po krótkim dziękczynieniu, w zależności od sytuacji w kościele - opuścić kościół i umożliwić innym...   
  
  
 
 

eM 750x200

 

   

     

Zgodnie z Zarządzeniem Arcybiskupa Katowickiego z 25.03.2020 r. wszystkie Msze św. oraz Triduum Paschalne do odwołania celebrowane są BEZ UDZIAŁU WIERNYCH. Dlatego wszystkie Msze i nabożeństwa odrawiane w naszym kościele będą transmitowane w internecie. Msze św. będą sprawowane w intencjach wcześniej zamówionych (modyfikacje po uzgodnieniu telefonicznym bądź osobistym w kancelarii).

* Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i obowiązuje aż do odwołania. Abp serdecznie zachęca wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeństwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych. W dalszym ciągu obowiązuje 3 przykazanie Dekalogu - Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

* Kościół jest otwarty jako miejsce na indywidualną modlitwę w dni powszednie pomiędzy Mszą św. poranną, a wieczorną (8.45-17.45 z wyjątkiem piątku 8.45-17.00) z zachowaniem przerwy technicznej od 11.30-12.30 (m.in. na dezynfekcję). W niedzielę kościół jest otwarty od po ostatniej Mszy św. przedpołudniowej (od ok. 12.30 do 15.15) i po Mszy popołudniowej (od ok. 16.30-19.00). W trosce o własne bezpieczeństwo oraz w duchu odpowiedzialności za innych prosimy przestrzegać limitu 5 osób przebywających jednocześnie w kościele.

* Zapraszamy do wspólnej, rodzinnej - w Domowym Kościele, modlitwy różańcowej, apelu jasnogórskiego i modlitwy do MB Piekarskiej o godz. 20.30 - modlitwa jest też transmitowana z kościoła.

* Utrudnienia dotyczą także możliwości przystępowania do spowiedzi św. Zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniem dot. możliwości uzyskania przebaczenia w sytuacji nadzwyczajnej. Można natomiast poprosić indywidualnie o sakrament pokuty i pojednania - można zadzwonić i umówić się, ale pracujemy nad możliwością wyrażenia prośby drogą elektroniczną. Abp przypomina, że niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej

* Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. W dniu pogrzebu może być celebrowana Msza św. żałobna, ale bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny).

 

Teksty:
Tekst Zarządzenia Arcybiskupa Katowickiego
Tekst nt. przebaczenia w sytuacjach nadzwyczajnych
Modlitwa do MB Piekarskiej - Lekarki

   

   

W tych trudnych czasach pandemii zachęcamy do przyjmowania komunii św. duchowej, wzbudzając w sobie pragnienie przyjęcia Pana Jezusa, np. słowami: 

Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

 

Czym jest komunia duchowa można przeczytać, np.:

https://pl.aleteia.org/2019/02/01/komunia-duchowa-swieci-zalecali-ja-jako-najpozyteczniejsza-z-duchowych-praktyk/

https://ekai.pl/eucharystia-komunia-duchowa-i-pragnienie-komunii-swietej-w-czasach-pandemii/